18.03.2024

Складова автоматизация за палета в дистрибуционен център на водеща логистична компания

Складова автоматизация

АВТОМАТИЗИРАНА СКЛАДОВА СИСТЕМА С 4 СТАКЕР КРАНА, КОНВЕЙЕРНА СИСТЕМА ЗА ПАЛЕТА И СОФТУЕР ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ, ФУНКЦИОНИРАЩИ В СИНХРОН, В 2 ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ С ВИСОЧИНА ОТ НАД 35 МЕТРА

STAMH проектира и внедри нова автоматизирана складова система за палета в две хладилни камери за водещата логистична компания Keller Logistic. Дистрибуционният център се обслжва посредством 9 товарни рампи за камиони. Една от хладилните камери, може да оперира при температури от  +5 °C до -22 °C, а втората - при температура от -27°C;

Двете хладилни камери са оборудвани с общо 4 стакер крана. Те складират и извличат палета с тегло до 1 тон, в самоносеща система от стелажи с височна 36 метра и дълбочина от над 70 метра. Капацитет на хладилна камера 1 е 4 976 палета, съхранявани под специален температурен режим при -27°C. Капацитет на хладилна камера 2 е 5 392  палета. Те могат да бъдат съхранявани при температура от  +5 °C до -22 °C, според конкретните изисквания;

 

АВТОМАТИЧНИ СКЛАДОВИ СИСТЕМИ ЗА ПАЛЕТА, КОИТО СЕ АДАПТИРАТ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ВСЕКИ СКЛАД, ДИСТРИБУЦИОНЕН ЦЕНТЪР ИЛИ ФУЛФИЛМЪНТ ЦЕНТЪР

Модулната машинна концепция позволява дълбоко персонализиране според интралогистичните изисквания на всеки отделен склад и в същото време осигуряват надеждност, чрез използване на добре познати и тествани компоненти. Така се улеснява доставката на резервни части;

 

СОФУТЕР ЗА СКЛАДОВА АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТ STAMH SOLUTIONS

СПЕЦИАЛНИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА СКЛАДОВА АВТОМАТИЗАЦИЯ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА НЯКОЛКО НИВА – ERP – WMS – WCS/MFS - PLC

Новото автоматизирано складово съоръжение в склада на Keller Logistic се управлява от софтуерни системи на няколко нива. На първото ниво, ERP сиситемата управлява ценни данни, свързани със закупуването, осчетоводяването, поръчките, продажбите, доставките и логистиката. Свързаният с нея, WMS складов софтуер разполага с интерфейс, който позволява:

 • Централизиран мониторинг на складовата дейност;
 • Динамични данни в реално време;
 • SCADA визуализация на всички автоматизирани складови операции;
 • Управление на инвентара;
 • Различни видове частична или цялостна инвентаризация, която разбира не, не спира работния процес;
 • Защитни системи – WMS софтуерът може да спре да функционира в случай, че връзката с ERP системата бъде прекъсната;

Интеграцията на WMS складов софтуер в новият склад, води до оптимизация на автоматизираните складови операции, по-бързо изпълнение на поръчките към склада, намалени оперативни разходи и по-добра основа за информирани, нови бизнес решения, базирани на данни;

Специалистите от STAMH Solutions предоставят обучение на всички потребители на софтуерната система, която може да оперира автономно след приблизително 2 седмици на интеграция;

 

КАК РАБОТЯТ WCS/MFS СОФТУЕРНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА СКЛАДОВА АВТОМАТИЗАЦИЯ?

На следващото софтуерно ниво, се намират така нареченоето WCS/MFS системи – софтуер за контрол на автоматизирания склад за палета и система за контрол на стоковия поток в дистрибуционния центр - Warehouse Control System и Material Flow System;

Тези софтуерни решения контролират и координират всички автоматизирани системи в склада – стакер кранове, конвейерни системи за палета, мобилни терминали;

По отношение на всички технологии за складова автоматизация, WCS и MFS отговарят за оптимизиране на поредността от заявки към всяко автоматизирано устройство, балансиране на натоварването между автоматизираните складови системи, точна карта на материалния поток в склада, 100% постоянен мониторинг на системата и докладване на грешки, с цел да бъдат бързо преодолени. Тези системи ръководят 4-те стакер крана в склада, всички конвейерни системи за палета, както и сортиращите системи;

WCS/MFS решенията, се отличават със своята стабилност, модулност и надеждност. Софтуерната архитектура в склада на Keller Logistic в Румъния позволява отделни елементи от софтуера за автоматизация на складовите процеси да бъдат тествани по отделно и дори, да бъдат актуализирани отделни модули от софтуера;

След получаване на така наречената транспортна заявка, софтуерът генерира автоматично задачи към автоматичните складови системи и машини в склада;

 

PLC ПРОГРАМИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ В АВТОМАТИЗИРАНАТА СКАЛДОВА СИСТЕМА НА KELLER LOGISTIC

На полево ниво – в напълно автоматизираното складово съоръжение, функционират многобройни PLC-та или програмируеми логически контролери. Те контролират всяка отделна автоматична машина в склада а задачите на PLC-тата включват автоматизирани изпълнение на заявки, дефинирани от WCS/MFS софтуера, на по-високо ниво;

 

КАК СИСТЕМАТА ЗНАЕ, КАК ДА ОПЕРИРА С ОПРЕДЕЛЕНО ПАЛЕ В НОВИЯ АВТОМАТИЗИРАН СКЛАД?

Автоматичната складова система оперира, буферира и извлича общо 10 368 палета с височина от 2 000 до 2 350 мм. Всяко пале, което влезе в дистрибуционния център се маркира със специален етикет, съдържащ цялата необходима информация за автоматизираната складова система и складираната стока - бадж, тип пале и друга информация, необходима на клиента, за да може да оперира максимално ефективно;

След като този етикет бъде сканиран, системата взема решение по отношение на точната позиция, на която да бъде складирана стоката, както и в коя от двете хладилни камери да бъде позиционирано палето;

Палетата, които ще бъдат извлечени скоро, могат да бъдат позиционирани по-близо до 3-те отделни входа на хладилните камери, оборудвани със специални air lock системи. Така, WMS софтуерът за склад и логистика взема решения за оптимизация на разходите и времето за изпълнение на всяка отделна операция в склада;

Съществуват специфични изисквания, по отношение на уникалните баркодове, както и всички баркод скенери, които вeче функционират в новата автоматизирана складова система за палета в склад на Keller Logistic. Те, разбира се, се генерират и принтират автоматично.

 

КАКВИ СА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТАКЕР КРАНОВЕТЕ ЗА ПАЛЕТА, С КОИТО ОПЕРИРА НОВАТА АВТОМАТИЗИРАНА СКЛАДОВА СИСТЕМА?

Стакерният кран или стакер кран за палета повдига, транспортира, складира и извлича компактни товарни единици, в конкретния случай, с тегло до 1 тон, всяко. Машината се движи по задвижваща релса, която е монтирана на основата на склада. 2-ра горна релса се използва като водач за стакер крана и се монтира на специални мостове, инсталирани в горната част на специално проектираната система от самоносещи стелажи за палета;

Високата момента и цялостна производителност на автоматизираните стакер кранове в склада се постига чрез прецизен избор на скорости на движение при повдигане, в дълбочина и във височина;

Палетата се транспортират посредством автоматизирано повдигащо устройство, което се движи хоризонтално по височината на специална мачта. Повдигащият механизъм е оборудван с повдигащ плъзгач, който експертите от STAMH Group адаптират към специфичните интралогистични нужди на клиента. Водещите ролки, изработени от HD полимер позволяват изключително гладка работа на плъзгачите;

Телескопични вилици повдигат и позиционират палето на повдигащото устройство, а след това го позиционират, плавно, бързо и ефективно на определена позиция във високостелажната конструкция.

 

КОНСТРУКЦИЯ ОТ СТЕЛЖИ – ВИСОКОСТЕЛАЖНА САМОНОСЕЩА МЕТАЛНА КОНСТУРКЦИЯ В ХЛАДИЛНИТЕ КАМЕРИ

СПЕЦИАЛНАТА СИСТЕМА ОТ СТЕЛАЖИ В АВТОМАТИЗИРАНИЯ СКЛАД ЗА ПАЛЕТА СЕ СЪСТОИ ОТ СТОМАНЕНИ КОЛОНИ, ХОРИЗОНТАЛНИ И ДИАГОНАЛНИ ОПОРИ И ПОЦИНКОВАНИ ГРЕДИ

Специални плочи разпределят по-равномерно натоварването върху пода. Системата от стелажи разполага и с много, допълнително укрепващи и антисеизмични елементи. Стакер крановете са контролирани от точни позиционни координати за всяко палета в склада. В тази връзка, стелажната система, отговаря на изключително взискателни международни стандарти. Палетата се складират и извличат лонгитудинално и двойно-дълбочинно;

Максималните килотонни маси, които всяка клетка за палета може да понесе, както и килонютоните на всяко отделно отделение в системата са предварително изчислени от инженерните екипи на STAMH Group. Максималните натоварвания върху складовата система са огромни и се разпределят ефективно.

Специалната конструкция от самоносещи стелажи е проектирана така, че да може да понесе и сериозни натоварвания от страна на стихиите, на мястото където е изграден склада. Това включва натоварвания от сняг, вятър и дори определени сеизмични движения;

Този тип стелажи позволяват максимална плътност на съхранение и изключително високо складиране, което оползотворява максимално хоризонтналната площ. Съответната височина и дълбочина на стифиране осигурява над 10 368 палето места, които се управляват напълно автономно. В допълнение, към високостелажната конструкция, бяха проектирани и изградени допълнителни Mezzanine платформи, които позволяват достъп до системата отгоре и понасят натоварването на хладилните системи и генератори;

Беше изградена стълба с височина от 33 метра, както и стелажи тип Mezzanine с обща площ от 196 квадратни метра;

 

АВТОМАТИЧНИ КОНВЕЙЕРИ И ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ПАЛЕТА – ПЕРФЕКТНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ВСИЧКИ АВТОМАТИЗИРАНИ МАШИНИ И РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ В СКЛАДА

ВЕРИЖНИ И РОЛКОВИ КОНВЕЙЕРИ ЗА ПАЛЕТА В НОВАТА АВТОМАТИЗИРАНА СКЛАДОВА СИСТЕМА ЗА ПАЛЕТА

Конвейерните системи за палета, проектирани и внедрени от екипите на STAMH Group, осигуряват връзката между 4-те автоматични стакер кранове в рамките на хладилния склад и зоните за приемане и експедиция на палета в дистрибуционния център;

С помощта на палетните конвейери е постигнат непрекъснат и добре организиран поток от стоки към, от и между хладилните камери система и зоните за приемане и експедиция;

 

РОЛКОВИ КОНВЕЙЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕЖКИ ПАЛЕТИЗИРАНИ СТОКИ

Сепциалнo-проектирани ролкови транспортьори за палета придвижват товара от зоните за приемане и експедиция, през специални въздушни врати (Air Locks), към вътрешността на хладилните камери в склада и обратно. Носещите ролки на автоматизираните конвейери за палета разполагат с едностранно монтирано верижно колело и са покрити с поцинкована ролкова обвивка;

 

ВЕРИЖНИ КОНВЕЙЕРИ ЗА ПАЛЕТА

При верижните транспортьори, палетата с тегло до 1 тон се придвижват хоризонтално, върху две здрави и надеждни верижни нишки, за които се използва двойна високопроизводителна ролкова верига;

Отклоняващи колела с малък диаметър, монтирани на сачмени лагери, осигуряват високо качество на транспортиране и перфектна защита на товарните единици. Конструкцията от верижни транспортьори се състои от солидна стоманена конструкция. Подпорните греди се поддържат от завинтени портални колони с регулируеми крака;

 

СПЕЦИАЛЕН, ПОВДИГАЩ МОДУЛ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ПАЛЕТО

Специална подемна станция – друг вид конвейерен модул за палета -  се използва за промяна на посоката на движение на палето под прав ъгъл. Монтираният ролков конвейер се издига вертикално до височината на прехвърляне с помощта на ексцентричен повдигащ възел и се прехвърля по следващата посока на движение;

Повдигащото движение се извършва от мотор-редуктор, който задвижва ексцентричните валове чрез тласкач и съединителни пръти. Насочването на повдигането на горната рамка с монтирания ролков транспортьор се осъществява чрез водещи ролки;

Тази станция може да функционира с впечатляваща производителност и да промени посоката на движение на повече от 180 последователни палета на час;

 

СПЕЦИАЛНА ЧЕКИНГ СТАНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПАЛЕТАТА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

Блокът за проверка на товарите се намира на точките за подаване към автоматичната система. Специална профилна рамка проверява контура на палетата. Към тази чекинг станция се добавят светлинни бариери, рефлектори и светлинна завеса с успоредни светлинни лъчи;

 

КАК СЕ КОТНРОЛИРА ТЕГЛОТО НА ВСЯКО ПАЛЕ, КОЕТО ВЛИЗА В АВТОМАТИЗИРАНАТА СКЛАДОВА СИСТЕМА ЗА ПАЛЕТА?

Системата за претегляне се състои от четири клетки за претегляне и специалния, автоматизиран анализатор на данните. Клетките за претегляне са разположени под краката на конвейерния елемент за палета. Действителното тегло може да бъде посочено с анализатора и прехвърлено към по-висша система чрез сериен интерфейс RS232. Системата за претегляне, инсталирана като част от автоматизираната конвейерна система за палета има максимален диапазон на претегляне от 1200 кг.

 

ИНТЕРФЕЙС ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ХОРАТА И МАШИНИТЕ В НОВАТА АВТОМАТИЗИРАНА СКЛАДОВА СИСТЕМА ЗА ПАЛЕТА, ВНЕДРЕНА ОТ STAMH GROUP

КОНТРОЛНИ HMI – ПАНЕЛИ ЗА ИНТЕРАКЦИЯ ПРИ ПОЛУАВТОМАТИЗИРАНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА

Всеки отделен AS/RS – автоматична система за складиране и извличане на палета или АS/RM - машина за автоматично складиране и извличане на палета, проектирана и инсталирана от екипите на STAMH Group може да функционира в 100% автоматичен, полуавтоматичен или сервизен режим;

При специалните, полуавтоматични и сервизни режими на работа, системата е оборудвана със специални HMI решения - тактилни екрани, с многобройни функции;

Контролният панел, при полуавтоматичен режим на работа се състои от ергономичен, компактен индустриален тактилен панел. Този контролен терминал има широк набор от функции:

 • команди за транспорт на палетата в полуавтоматичен режим;
 • диагностика и потвърждение на грешки;
 • дисплей с приблизително 100 различни съобщения за операции и грешки;
 • дисплей на целевото отделение за съхранение;
 • съобщения за грешки, които могат да бъдат разпознати от терминала;

 

СПЕЦИАЛНИ АВТОМАТИЗИРАНИ СКЛАДОВИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО НА ПАЛЕТА В СКЛАДА

Новата автоматизирана складова система за палета, проектирана и внедрена от STAMH Group e способна да съхранява, извлича и премества палета, автономно, без човешка намеса. Управлението на автоматичната складова система се състои от две основни части, които могат да бъдат обяснени, сравнително просто:

 • неподвижна част;
 • части от системата, които се движат;

Връзката между стационарната и движещата се част на управлението на SRM се осъществява чрез информационни светлинни бариери и система Profinet – fieldbus. Връзката с подчинената система се осъществява чрез Ethernet TCP/IP;

Подвижната част от новата автоматизирана складова система включва всички компоненти за задействане и позициониране на задвижванията, както и електронната система за измерване на позицията и сензорите. Всеки движещ се честотен преобразувател е свързан към PLC на автоматизираната складова система, чрез интерфейс на fieldbus. Стационарната част е PLC-тата, програмиран в съответствие с IEC 61131 и свързан към по-висша система за управление на склад или материален поток;

Работата на автоматизираната складова система за палета в полуавтоматичен или сервизен режим се осъществява чрез терминал за управление с тъч панел, монтиран на позицията за аварийно управление на подемната рама;

 

СПЕЦИАЛНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ АВТОМАТИЗИРАНИТЕ СКЛАДОВИ СИСТЕМИ ЗА ПАЛЕТА

 • Всяка релса на стакер крановете е оборудвана със специални устройства против преобръщане. В края на всяка релса са инсталирани специални буферни ограничители;
 • Вграден предпазен съединител предпазва вилицата и задвижването от повреда в случай на претоварване. Позицията на телескопичните вилични гребла се следи от крайни изключватели. SRM може да се задвижва само ако телескопичната вилка е в безопасно централно положение;
 • Внедрени са специални, противопожарни системи за сигурност с намаляване на концентрацията на кислород в хладилния склад, наречени OxyReduct;
 • Осигурен е сервизен достъп до горната част на склада, със специални стелажи тип мецанин, които са проектирани над високостелажната система за палета. Мецанин платформата е достъпна посредством стълби;
 • При активация, бутоните за аварийно спиране, спират целия SRM. Те се намират на бордовото табло за управление на подемната рама и на главното табло за управление на коридора;
 • Оптичните модули за наблюдение, прикрепени към лявата и дясната страна на повдигащия плъзгач, извършват постоянен контрол на палетата и тяхната позиция. Следователно, страничното изместване на товарите се открива навреме и SRM ще покаже, че е възникнала грешка;
 • Състоянието "заето" или "свободно" се следи чрез оптични сензори за всяко отделение, към което бъде насочено. Когато състоянието е „заето“, централните превключватели на вилицата, и вертикалното и хоризонталното движение на автоматизираната складова система се спира автоматично;
 • Мрежи, в основата на коридорите за достъп и мрежести врати, преди сервизен достъп - отделните пътеки в склада са разделени една от друга, посредством мрежести огради с височина 2,2 м. Възможен е достъп дори до коридорите на стакер крановете, но достъпът отново е ограничен, чрез специални врати, които могат да бъдат заключвани. Разбира се, има допълнителни електрически блокировки и системи за сигурност, свързани с цялата автоматизирана складова система;
 • Специално задържащо устройство при автоматизираните складови системи - в случай, на твърде бързо движение надолу (напр. скъсано повдигащо въже), ограничителят на скоростта активира задържащото устройство на повдигащия модул. Подемната единица се забавя механично и се задържа. При задействането на това специално задържащо устройство се задейства и аварийно спиране;
 • Модули за измерване на товара - напрежението на повдигащото въже и по този начин - натоварването върху подемника се отчита от устройство за измерване на товара;
 • Защита при разхлабване на въже - ако напрежението на повдигащото въже намалее, машината може да задейства „безопасно спиране“, преди повдигащото въже да се разхлаби напълно. Устройството за измерване на товара открива, че товарът е бил взет от повдигащото въже и по този начин задейства аварийното спиране;
 • Защита от пренатоварване на стакер крановете - в случай на претоварване, автоматично се инициира безопасно спиране. Контактът за претоварване на блока за измерване на товара открива недопустимото претоварване и задейства превключвателя за аварийно спиране;
 • Прецизно позициониране на отделението - Специални камери осигуряват прецизно позициониране на купето от двете страни в посоките X и Y;

Без съмнение, новата автоматизирана складова система, проектирана и внедрена от екипите на STAMH Group в склада на Keller Logistic в Румъния, представлява едно сериозно инженерно и логистично предимство. Научете повече за различните възможности за складова автоматизация, тук. Не се колебайте да се свържете с екипа ни на office@stamh.com