27.09.2023

Складова автоматизация за компания от фармацевтичния сектор

Склад и автоматизация

НОВИТЕ СКЛАДОВИ СИСТЕМИ, ИНСТАЛИРАНИ В ДИСТРИБУЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА PHOENIX PHARMA УСКОРЯВАТ ФУЛФИЛМЪНТ ПРОЦЕСИТЕ

Клиент: Phoenix Pharma е бранд, познат в повече от 27 държави. Компанията е надежден партньор на многобройни производители на лекарства и разполага с повече от 153 локални дистрибуционни центъра;

Специфики: Компанията предоставя добавена стойност на своите клиенти в цялата верига на доставки. Чрез своята бизнес онлайн платформа в България - https://b2b.phoenixpharma.bg/, Phoenix организира една изключително висококачествена и специализирана услуга – от една страна за своите бизнес клиенти а от друга – за мащабна мрежа от аптеки и здравни заведения;

Местоположение на проекта: Новият дистрибуционен център в Бургас е ключов логистичен хъб, чрез който Phoenix Pharma може да предостави бързи доставки на всички свои клиенти в района – аптеки, болници и членове на партньорските й програми. Локалните дистрибуционни центрове осигуряват бързи доставки, които представляват конкурентно предимство;

Период на изпълнение: Новоинсталираните стелажи и решения за складова автоматизация на процесите играят изключително важна роля, като проектът беше завършен през втората половина на 2023 г.

Предизвикателство: В рамките на пространство, което може да бъде дефинирано като микрофулфилмънт център от нов тип, в рамките на града, инженерните екипи на STAMH Group трябваше да проектират цялостно инженерно решение – складова система, способна да:

  • Оперира с палета, пикинг касети, кашони и дори единични опаковки;
  • Да организира процесите в дистрибуционния център;
  • Да дефинира специални пикинг зони за асемблиране на поръчки;
  • Да автоматизира интралогистичния транспорт;
  • Да осигури скоростен фулфилмънт и бърза обработка на заявките;

Решение: Проектните мениджъри, както и инженерните и софтуерните екипи на STAMH Group и STAMH Solutions, работиха заедно, за да създадат решение, което е комбинация от стелажи за палета по периферията на склада, MITO стелажи за маломерни SKU-тa, автоматизирани конвейерни системи и Carton Flow решения за скоростен пикинг;

Стелажите тип MITO, част от системата, позволяват двустранно пикиране на артикули и имат общо 7 нива във височина. Carton Flow решението презарежда предната част на стелажа, на практика – само. По този начин, екипът в склада на Phoenix достъпва всеки артикул или кутия бързо и лесно, като артикулите просто трябва да бъдат взети от предната част на регала и поставени в пикинг касетите, пред тях;

Складът е разделен на 2 нива – едно на кота 4.4 м и второ, в зоната за експедиция, на кота 0.45 м от където удобно и бързо се зареждат бусовете на Phoenix. Така, поръчките се асемблират на втория етаж, а от там, посредством специален гравитачен спирален конвейерен модул, пикинг касетите се отвеждат до зоната за експедиция на приземния етаж;

Системата от интралогистични транспортьори е проектирана като комбинация от моторизирани и немоторизирани конвейери. Специални трансферни модули са способни да придвижат касетите за пикиране на продукти от моторизирания конвейер към немоторизирания конвейер и обратно, в зависимост от това, дали поръчката е готова за експедиция. Това означава перфектна синхронизация между WMS складовия софтуер в дистрибуционния център и навопроектираната MFL – Material Flow система.

Разбира се, екипите в склада са оборудвани със специални баркод четци а автоматизираната конвейерна система се управлява посредством интуитивен HMI и табло, проектирано и инсталирано от софтуерните инженери на STAMH Solutions;

Постижение: Днес, членовете от екипа на склада на Phoenix не трябва да пренасят или търсят артикули. Те имат точно дефинирани зони на работа и могат да посрещнат пиковите моменти в търсенето. Всяка поръчка към склада, независимо от броя и количеството на продуктите се изпълнява за минути;

Готовите пикинг касети, се придвижват до зоната за експедиция напълно автоматично, като специалният гравитачен спирален конвейерен модул позволява придвижването с модерирана скорост на касетите за пикиране от второто ниво в склада към долния етаж, където се намира зоната за експедиция. Спиралният гравитачен конвейерен модул не консумира електроенергия и прави възможно оползотворяването на вертикалното пространство и зареждането на бусовете с готовите поръчки от зоната за експедиция. Той свързва двете нива в склада, като пести усилия, енергия и средства.

Новата автоматизирана система е инеженерно постижение, цялщо складови операции на ново, по-високо ниво!