14.06.2024

Нова eCommerce Gangway складова система в Гърция

Gangway стелажи за онлайн магазини

Клиент: SARMED е Гръцка логистична компания, която осигурява ефективни 3PL услуги, надеждно складиране, дистрибуция, доставки и все по-често – фулфилмът и цялостно логистично обслужване за електронни магазини;

Партьнорството между SARMED и STAMH е ключво и предоставя на логистичната компания възможност за внедряване на най-модерното и иновативно складово оборудване и складови системи от последно поколение, които разширяват логистичния и складовия капацитет на SARMED и оптимизрат интралогистичните процеси в полза на клиентите на гръцката компания;

SARMED предлага на своите клиенти всички необходми технологии за оптимални интралогистични и логиситчни операции;

 

Локация на проекта: SARMED управлява различни логистични бази в Гърция, в региони като Атика, Синдос, Солун, Волос и Патра. Благодарение на операциите в тези складове, SARMED може да задоволи изцяло нуждите от международен и национален транспорт и фулфилмънт на своите клиенти;

Новият склад, оборудван от STAMH се намира в логистична зона в близост до Атина;

 

Индустрия и специфики: Гърция е важен логистичен коридор - логистичните компании в страната са гръбначния сълб за икономиката в Централна и Югоизточна Европа;

Складовете на SARMED, разположени в Атика, близо до Атина представляват модерни и високотехнологични съоръжения, оборудвани с модерен WMS складов софтуер, който може да управлява всички видове стоки - от малки предмети до тежки и обемисти палетизирани товари;

WMS софтуерът за склад и логистика на SARMED, разполага и с модул за наложен платеж, който елиминира възможността за грешка и предлага на клиентите на SARMED възможността да следят поръчките си в реално време;

По-големият складов капацитет, по-бързите интралогистични операции и технологично оборудваните складови бази, представялват несравнимо конкуретно предимство за логистичните компании. Това е и причината, партньорстовто между SARMED и STAMH – лидер в складовите технологии и стелажните системи в централна и югоизточна Европа да бъде ключово, за развитието и на двете компании;

 

Период на имплементация: Инженерните проекти на STAMH Group бяха завършени и съгласувани в края на 2023 г. В началото на 2024 всички статични и динамични конструктивни елементи на системата от стелажи тип Gangway бяха доставени. Още преди средата на 2024 г. – новата складова система за кутии и кашони тип Gangway, вече е въведена в експлоатация и изцяло на разположение на SARMED;

 

Предизвикателство: Логистиката в eCommerce изисква специфичен подход при проектирането и внедряването на складови системи, които да осигуряват перфектна организация, скоротсно пикиране на продуктите, бъзро асемблиране на поръчките и подготовка на пратките за експедиция;

Пространството във фулфилмънт центъра трябва да бъде напълно оптимизирано, просеците скоротни а всяка складова локация – бързо и лесно достъпна;

Системите от стелажи и складови решения се проектират по начин, по който да могат да бъдат обслужвани многобройни линии на поръчки, едновремнно, ефективно и без грешки;

Не всяка съвременна логистична и фулфилмънт компания е спеособна да осигури доставки на същия ден, транспорт и мониторинг на всички данни в релано време;

 

Решение: Инженерните екипи на STAMH Group проектираха нова Gangway складова система, в комбинация със специален спирален гравитачен конвейерен модул и платформи за поставяне на палета на всеки етаж от стелажната конструкция;

Новата конструкция разгръща 3 допълнителни етажа във височина, достъпни посредством стълби. Продуктите на клиентите на SARMED ще бъдат организирани на над 9 000 кв. метра;

Всеки един, от 4-те нива на новата складовата система тип Gangway е организиран чрез един централен, основен коридор и многобройни малки работни коридори. На всеки етаж са разположени складови системи тип Conventional за кутии;

Специалнто проектираният спирален гравитеачен конвейер е достъпен от всяко едно от нивата в склада;

 

Постижение: Така организирано, пространството разгръща изключтелно обширни, нови повдиганти нива и рафтове за многобройни, различни SKU-та - както като вид, така и като ествество, размери, тегло, фомра и обем;

Пикинг касетите, с подготвените поръчки се спускат до зоната за опаковане и експедиция посредством специалния гравитачен конвейерен модул, който е с височна от над 9 метра. Този специален транспротьор спестява изключително много усилия, време и ресурси при обработката на всяка отделна поръчка към скалада;

Цялата складова система проектирана, инсталирана и въведена в експлоатация от STAMH Group e достъпна посредством стълби и е оборудвана с енергоспестяващи светлини със сензори. Осветяват се само коридорите, в които се извършва стифиране или пикинг операции;

Спиралният гравитачен конвейер не консумира електроенергия, складът разполага и с естествена светлина, като по този начин енергийната ефективнот е изключително висока;

Разбира се, новите складови системи проектирани и инсталирани от STAMH Group отговарят на всички норми за сигурност, пожарна безопасност и ергономична работа;