25.11.2021

През 2021, все повече eCommerce компании технологизират складовите си бази

Касета за пикиране върху моторизиран транспортьор

Сериозните ръстове в онлайн търговията повлияха положително на доставчиците на решения за съхранение, които, въпреки трудностите на пазара, успяха да регистрират значителен ръст и през тази година. Такъв е и случаят със STAMH Systems – румънското звено на STAMH Group, чиито приходи надхвърлиха миналогодишните, без промяна в цените на вече договорените оферти, в резултат на поскъпването на основните суровини. Специалистите на компанията са внедрили няколко комплексни решения и през 2021. При едно от тях, логистичното звено на STAMH Systems, достави навреме над 8о комплектни камиона, въпреки затруднената международна логистична обстановка.

За пазарните предизвикателства в контекста на международна пандемия и за необходимостта, компаниите да технологизират и ретехнологизират своите логистични бази, се свързахме с г-н Михай Давид, директор на STAMH Systems, в интервю, публикувано във водещото списание - Logistic Post Romania.

 

Logistic Post Romania: Как се развиха продажбите на складовите системи, тази година за STAMH?

Въпреки трудностите, 2021 г. се оказа печеливша година за STAMH Systems. През първото полугодие, достигнахме и дори надхвърлихме цифрите за 2020 г. Ние сме млада компания, която непрекъснато се разраства и все още не сме достигнали пиковите, поради което 2021 се оказа година за привличане на нови хора в компанията, наемане на по-голям офис и проучване на нови области, продукти и иновативни складови технологии.


Logistic Post Romania: Има ли разлика между типа системи за съхранение, необходими тази година в сравнение с тези, които клиентите търсиха през 2020?

В сравнение с получаваните досега заявки за системи от стелажи за палети, тази година наблюдаваме ръст в търсенето на системи от стелажи, подходящи за операции по пикиране и обработка на онлайн поръчки.

Освен това, развитието на клиентите ни, и към онлайн търговия, доведе до частично елиминиране на посредниците във веригата за доставки. Такъв е случаят с големите търговски вериги, които не са регистрирали голям ръст за определени категории продукти, и се отказаха от трети страни и 3PL услуги.

В този контекст, през 2021 заявките за системи за пикиране идваха директно от крайния дистрибутор на продуктите, а предлаганите решения в случая трябваше да бъдат много по-конкретни и персонализирани, според приложението и вида на продуктите и складовите единици. Фулфилмънт и 3PL компаниите пък търсиха по-скоро системи, подходящи за всякакъв вид стоки.

 

Logistic Post Romania: Най-много бяха заявките за оборудване на нови складове или за преоборудване на съществуващите?

Повечето от системите за съхранение, поръчани тази година, бяха за оборудване на нови складове, но получихме и заявки за преоборудване на складове от съществуващи клиенти, и то от компании, с които не сме си сътрудничили досега, в резултат на препоръки, получени от наши партньори.

Исканията за преоборудване бяха продиктувани от нуждите за подобряване на ефективността при използването на обема на склада и оптимизация на процесите при обработването на поръчките. Тук се обмисляха по-високи складове, подмяната на съществуващи стелажи и закупуването на нови системи. Именно тук си струва си да се спомене, че по принцип, при използването на конвенционални стелажи без редовните технически проверки, има риск за безопасността при експлоатацията, които не могат да бъдат оценен научно/инженерно.

 

Logistic Post Romania: Кой беше най-сложният проект, реализиран тази година?

Един от най-сложните проекти, реализирани на местно ниво, е този за статични стелажи за голям дистрибутор на обувки (който оперира основно в електронната търговия).

В този случай, сложността се състоеше, не толкова в мащаба на проекта или количеството на доставените материали, надвишаващо капацитета на 85 комплектни камиона, а в това, че проектът представлява сбор от различни складови системи и конструкции: мецанин платформа на приземен етаж + 3, система за скоростно пикиране на продукти и обработка на поръчки и специална платформа, изградена върху структурата на стелажите.

Инженерите на STAMH Systems комбинираха стандартни елементи но им вдъхнаха различни приложения. Нашите специалисти направиха сложни изчисления за съвместимост, за да осигурят възможност за придвижване на трите нива с колички за пикиране на продукти.

От гамата от динамични решения на STAMH, можем да споменем друг проект с висока степен на сложност: конвейерната система, изградена за един от най-големите доставчици на хартия и хартиени продукти.

В този случай, поемането на палетите с готови продукти от автоматизираната производствена линия се извършва с помощта на система от конвейери за палета. Палетите се транспортират през контролна система и след това се повдигат чрез асансьорна система над зона за достъп на камиони.

Впоследствие, по напълно автоматизиран начин, системата разпределя стоката в два различни склада или я прехвърля директно към системата за подготовка – буфер за доставка, откъдето стоките се разпределят, чрез автоматична сортировъчна система и чрез гравитачни стелажи, до всеки отделен товарен портал. Цялата система се управлява от софтуер, който е 100 % синхронизиран със съществуващата WMS система на клиента.


Logistic Post Romania: Как се развиха цените на суровините за стелажните системи през тази година и до каква степен сте прехвърлили тези допълнителни разходи към клиентите?

Ние не бяхме изненадани от сериозното увеличение на цената на суровините. Освен това, успяхме да направим резервации за определени поръчки и да направим предварителна поръчка на суровини, така че въздействието върху нашите клиенти да е възможно най-малко.

Следователно, не беше така спешно да прехвърляме допълнителните разходи на клиентите, с които вече сме договорили офертите. Изпълнихме поръчките, които имахме на първоначално договорената цена.

Logistic Post Romania: Как се разви периодът за изпълнение на проектите ви, като се има предвид настоящата липса на суровини?

Досега не сме имали промени в сроковете за изпълнение, поради липса на суровини, тъй като договорите, които имаме с доставчици, се основават на дългосрочни отношения. Ние се възползваме от силни партньорства, а нашите доставчици са наши ценни партньори!


Logistic Post Romania: Забелязали ли сте тенденция сред клиентите да поръчват употребявани системи от стелажи? В какви ситуации?

Тази тенденция винаги е съществувала. Като цяло има компании, които обновяват логистичната си зона в централата или производствените зони и изпращат съществуващите си стелажи към други свои клонове. В тези случаи им съдействаме с инспекция, сервиз и монтаж на системите, включително релокация.

При този тип проекти основните разходи за изпълнение са тези за демонтаж, транспорт и повторно сглобяване, които са по-ниски от тези за новите системи.


Logistic Post Romania: Как очаквате да се развие търсенето в края на годината?

Както и досега, до края на годината ще има отложени инвестиционни проекти и бюджетирани средства, които трябва да бъдат изразходвани до 31 декември.

В допълнение, нарастващият натиск за скоростно и качествено обслужване, върху 3PL и фулфилмънт компаниите и липсата на достатъчно място за съхранение, доведоха до все по-изразена тенденция сред клиентите да изграждат собствени дистрибуционни центрове и складове. В по-голямата си част, строителството на тези складове върви към завършване, така че очакваме много динамична еволюция по отношение необходимото оборудването за тях.