06.02.2023

▷ ВИДЕО | Meцанин | Gangway | Стелажи за кутии, кашони

▷ Видео | Мецанин | Gangway | Стелажи за кутии, кашони и непалетизирани стоки

Ново складово оборудване, проектирано и въведено в експлоатация за водещия доставчик на резервни части за автомобили, мотоциклети и камиони - Inter Cars. Новата складова система е комбинация от системи за непалетизирани стоки тип Мецанин, Gangway и Conventional. Стелажната конструкция създава 4 допълнителни нива за обработка на непалетизирани стоки във височина. Те са лесно достъпни за складовите оператори чрез специално проектирани и изградени стълби;

  • Системата от стелажи изпълнява всички съвременни изисквания за стабилност, капацитет и сигурност в склада;
  • Нови допълнителни пространства, проектирани и създадени чрез решение тип Мецанин;
  • Специални платформи за поставяне на палетизирани стоки на всяко едно от четирите нива;
  • Стелажи за организация и пикиране на продукти, на всяко ниво и организация, чрез складов софтуер и баркод система;