19.05.2020

Мобилна складова система - Alfa, Гърция

Мобилни стелажи от STAMH
  • Клиент: Алфа, Гърция
  • Индустрия: Производство и дистрибуция на замразени хранителни продукти и тестени изделия. С над 40 годишна история, фирмата държи лидерска позиция на гръцкия пазар с над 50 регионални дистрибутора и 11 000 обекта за продажба.
  • Локация: Kozani, Greece
  • Период на изпълнение на целия проект: 3 месеца
  • Предизвикателство: Оборудване, стелажи и стелажни системи, в комбинация с WMS софтуер за три хладилни камери, предназначени за работа при температура от /-25°С/ в зона с повишена сеизмична активност. Системата от стелажи трябваше да бъдe с много висока конструкция и максимално уплътняване на складовото пространство и зоната за експедиция. Общия капацитет на склада беше 4 720 п.м., като в него трябваше да бъдат инсталирани общо 22 мобилни бази. Теглото, което трябваше да носи всяко пале беше 1000 кг.

Посредством Стелажи тип Mobile Racking, трябваше да бъде осигурена максимална плътност на съхранение в складовото пространство, тъй като поддръжката на условия за съхранение в него е изключително ресурсоемка.

  • Решение: Поради специфичните изисквания за сеизмично осигурена Мобилна Стелажна Система - тип Mobile Rackig, инженерите на STAMH проектираха специални допълнителни релси и законтрящи детайли, които осигуряват системата срещу преобръщане при земетресение, като по този начин защитават продуктите и стелажите. Теглото на палетите и големият брой нива на стелажите във височина, наложиха скъсяване на единичните модули от стандартните 4 палета на ниво до модули с 2 и 3 палета. Това, от своя страна, не намали складовия капацитет, тъй като Стеалжите от типа Mobile Racking осигуряват максимална плътност на съхранение, като елиминират голям % от коридорите за достъп, които не се използват и отварят коридор, само където/когато има нужда от него.

Разположението на стелажите трябваше да бъде в три хладилни камери, като в една от тях беше обособена зона за експедиция с Гравитачни Стелажи за Палети - тип Live Storage.

Другото предизвикателство за STAMH беше специфичната конструкция на сградата, което наложи част от стелажите – тип Mobile Racking в едната камера да бъдат с различни парамeтери.

STAMH изработи мобилните бази, необходими за изграждането на стелажната система по изисквания и параметри подадени от клиента. Както е обичайно при хладилни камери и тук беше предвиден допълнителен WMS Софтуерен Модул, който позволява равномерно разделяне на работния коридор на няколко по-малки коридора с цел вентилация през нощта. Целият проект, включително специалният WMS Софтуерен Модул, бе реализиран в рамките на три месеца.

Беше инсталирана и допълнителна функционалност към WMS Системата за дистанционна поддръжка, специално разработена от STAMH. Тя позволява дистанционна поддръжка и диагностика на софтуера на мобилните стелажи, в целя свят.

  • Постижение:  Мобилната Стелажна Система - тип Mobile Racking беше сеизмично осигурена, с изградена допълнителна експедиционна зона с Гравитачни Ролкови Стелажи за по-лесно и бързо товарене и разтоварване. Съвкупността от максималното уплътняване на склада, височината на стелажите, директния достъп до палетите и бързото зареждане на камионите за дистрибуция помогна на клиента да бъде изключително гъвкав и конкурентноспособен.