KT International

Компанията: KT International e прогресивна и независима международна компания, лидер в тютюневата промишленост;

Сектор: Тютюнева промишленост и тютюневи изделия;

Какво спoдeли компаниятa за STAMH: "Благодарение на дългогодишното ни партньорство с фирма STAMH, техния висок професионализъм и лидерската позиция в областта на мобилните стелажни системи за палети, сме оборудвали своите складове с качествени стелажни системи, чието въвеждане ни позволи значително увеличение на складовата площ и намаляване на инвестиционните разходи"

Предоставено решение: Мобилни Стелажни Системи