19.10.2017

Изграждане на Мобилна Стелажна Система за Gotmar „Готмар“ ЕООД

  • Клиент: „Готмар“ ЕООД (Gotmar)

  • Индустрия: Производство, Преработване на пластмаса

  • Локация: гр. Съединение, България

  • Период на изпълнение на целия проект: 3 месеца, от които 1 месец монтажна дейност

  • Предизвикателство: Недостиг на пространство в съществуващо производствено хале на фирмата във връзка с разширяване на бизнеса. Това наложи търсене на иновативно решение.

  • Решение: Изграждане на Мобилна Стелажна Система, състояща се от 4 блока от стелажи за 2871 стандартни палета и 2 стелажни блока за 1719 броя палета.

Специалистите на STAMH предложиха индивидуално решение за изграждането на Мобилна Стелажна Система. При изграждането й бяха съобразени изискванията на поръчителя „Готмар“ ЕООД (Gotmar) и отчетени някой специфики на проекта, свързани със строителната конструкция на съществуващото складово пространство.

STAMH предостави цялостно решение, като проектира, достави и монтира максимален брой нестандартни гравитачни стелажи между носещите колони в склада.

Проектът с „Готмар“ ЕООД (Gotmar) е реализиран в две фази.

  1. Първата фаза включва изграждането на 4 стелажни блока за 2871 стандартни палета. 

  2. По време на втората фаза са внедрени още 2 блока за 1719 палета.

Пет от блоковете са за стандартни палети с размери 800 x 1200 mm, а един от тях е за палети с размери 1000 x 1200 mm. Особеното на този проект е, че един от блоковете бе разширение на вече съществуващ стелажен блок. 

Целият проект бе реализиран в рамките на три месеца, като само монтажът на системата отне почти месец.

  • Постижение: Предимствата на Мобилните Стелажни Системи са в оптималното използване на наличното пространство. Системата е реализирана в съществуващото пространство, без да е необходимо да се прави строителна реконструкция, което спести време и допълнителни инвестиции на клиента. Като основен доставчик на детайли за Liebherr, с новата складова стелажна система  „Готмар“ ЕООД (Gotmar) вече може да гарантира бърза експедиция на стоките.