Вюрт-България ЕООД

ДейностВЮРТ-България ЕООД е част от немската група Würth Group. Дейността на дружеството е насоченa към директните продажби на крепежни изделия, монтажна техника, електрически, пневматични и ръчни инструменти, техническа химия, лични предпазни средства и други.

Индустрия: Складово оборудване;

Решение: STAMH проектира и изгради за ВЮРТ-България ЕООД конвенционални палетни стелажи