Ви-Тек Европа ООД

Дейност: ВИ-ТЕК ЕВРОПА ООД е мултинационална компания, която се занимава с проектиране, разработка и разпространение на всички видове LED осветителни решения;

ИндустрияОсветление и осветителни тела;

Решение: В София е позициониран логистичния център на компанията. За нуждите на неговата дейност STAMH проектира и изгради конвенционални палетни стелажи