Осрам ЕООД

Дейност: OSRAM e световен производител на автомобилно осветление

Индустрия: Автомобилна

Решение: В следствие на добри партньорски отношения, STAMH проектира, достави и монтира конвенционални стелажи за палети, гравитачни стелажи за кутии и кашони и много други системи.