ИЗИДА

Дейност: ИЗИДА е българска компания, създадена през 1991 г. Фирмата развива дейност в хранително-вкусовата промишленост, като се е наложила на пазара основно с производството на сладолед. В последстие за да затвори цикъла, разширява дейността си като разивиа логистична дейност за специализирани хладилни траннспортни услуги;

Индустрия: Хранително-Вкусова промишленост, Транспорт и дистрибуция;

Решение: STAMH разаботи инженерни проекти, достави, внедри и въведе в експлоатация мобилни стелажи за палети в няколко хладилни камери на клиента.