Фесто Производство ЕООД

Дейност: Фесто Производство ЕООД е дъщерното дружество на концерна Фесто, специализиран в производството на сензори и присъединителни кабели.

Индустрия: Индустриална автоматизация;

Решение: В резултат на дългогодишното партньорство между STAMH и FESTO, бяха доставени и монтирани над 10 автоматични вертикални лифт машини за съхранение и скоростно комисиониране на електронни компоненти.