11.09.2023

▷ ВИДЕО | Архивни складови системи | Movibloc

▷ ВИДЕО | Архивна складова система | Movibloc

Видео от новата система за архивиране, проектирана и инсталирана във второто по важност архивно хранилище в България и най-голямата публична библиотека в страната - Националната библиотека "Иван Вазов" в Пловдив. Складовата системата за съхранение тип Movibloc се отличава с:

  • Модулност - възможност за адаптация на структурата и модулите към всяко пространство;
  • Сигурност и ограничен достъп, ако е необходимо;
  • Регулируеми вътрешни нива на стелажите, в зависимост от конкретните нужди за съхранение;
  • Movibloc системите, проектирани и внедрявани от STAMH са препоръчителни за библиотеки, книжарници, обществени архиви, офиси, документални хранилища, научни лаборатории, банки и институции, които искат да организират и съхраняват по-добре, важни архиви и документи;