17.12.2020

▷ ВИДЕО | Конвейери и конвейерни системи | Дистрибуционен център на Ozone.bg

Нова конвейерна система, изградена от моторизирани и немоторизирани интралогистични транпортьори и спирален гравитачен конвейерен модул за връзка между различните нива в склада.

ПРЕДИМСТВА НА КОНВЕЙЕРНИТЕ СИСТЕМИ ОТ STAMH GROUP

  • По-добро зониране на склада и скъсяване на дистанциите, които операторите изминават;
  • Скоростна обработка на поръчките към дистрибуционния център;
  • Автоматизиран дистрибуционен модул в края на системата;