21.05.2024

Мобилни стелажи в нов хладилен склад, близо до Варна

Мобилни стелажи за палета

Клиент: Happy e компания, която стартира на българския пазар преди цели 29 години. Днес, веригата е любима на многобройни клиенти в Бълрагия, а след небивалия успех, се развива и на международната кулинарна и ресорантьорска сцена, като през 2023 печели престижни награди – НАЙ-ДОБЪР РЕСОТАРНТ В ЛОНДОН 2023 и НАЙ-ДОБРО КУЛИНАРНО ИЗЖИВЯВАНЕ В АНГЛИЯ 2023;

Веригата е представена и извън страната с 2 ресторанта в Испания, Барселона, както и с 1 ресторант в Лондон на емблематичния Piccadilly Circus. Всички ресторанти HAPPY спазват високи изисквания и стандарти по отношение на интериора и начина, по който клиентите трябва да бъдат обслужвани;

Складовете и дистрибуционните центрове на HAPPY трябва да бъдат готови за ефективни доставки до 23 ресторанта Happy Bar и Grill в големите градове и националната пътна мрежа в България;

При проектирането и инсталацията на ново складово оборудване, компанията се доверява на лидера в инсталацията на складови системи в централана и югоизточна Европа – STAMH Group;

Двете компании си партнират отлично, както в етапа на проектиране на новите стелажи за палета, така и по време на инсталацията и въвеждането в експлоатация;

Индустрия и специфики: Съхранението и дистрибуцията на хранителни продукти е специфично. Оборудването на този тип складове – също. Съществуват голям брой стокопроизводители, сезонност при производството и изключително високи стандати и изсквания, свързани със студената верига на доставки и специалните условия на съхранение. Това изисква и специфичен подход и при проектирането и внедряването на складово оборудване и системи от стелажи за палета в този отрасъл от индустрията;

От една страна, системите от индустриални стелажи в този тип складове трябва да осигурява максимално оползотворяване на прострнаствто, а от друга – скоростна и прецизна обработка на голямо количество стоки в кратки преиоди от време, като shuttle технологиите и системите от мобилни стелажи за палета, често са предпочитаното решение;

Локация на проекта: Новият дистрибуционен център, оборудван от STAMH Group е позициониран на стратегическа локация в източна България, в индустирална зона, близо до ключово пристанище, основни пътни артерии от национално значение и летище;

Комбинацията от стратегическа локация, сериозен складов капацитет и бързо и ефективно обработване на стоките, дава на HAPPPY сериозно логистично предимство и организацията на една изключтелно ефикасна логистична верига, способна да обслужи всички ресоторанти на компанията бързо, точно и ефективно;

Разбира се, ресторантите на HAPPY предоставят и възможност за онлайн заявки от известната платформа - https://dostavka.happy.bg/, а това представлява допълнително логистично предизвикателство;

Период на имплементация: Съгласуването на всички детайли по отношение на новата складова система, както и проектирането и инежеринга, извършен от тясно специализираните инженерни и софтуерни екипи на STAMH, бяха завършени в края на месец ноември, 2023 г;

Още преди средата на 2024 г., всички необходими мобилни бази бяха произведени и доставени. Всички компоненти от системата бяха инсталирани и въведени в експолатация от инеженерните, хардуерните и софтуерните екипи на STAMH Group;

Разбира се, в рамките на договорените срокове, бяха проведени и обучения за правилната екплоатация на новата система от мобилни палетни стелажи от страна на екипите на HAPPY.

Предизвикателство: Новите мобилни стелажи, трябваше да бъдат инсталирани в готовност за сериозна ежеденвна работа в склад със специален температурен режим, който фунцкионира при темеператури от -25 °C.

Във връзка с оперативните разходи, свързани с поддръжката на подобен температурен режим, оптимизацията на лимитираното пространство в склада е от ключово значение. Инженерните екипи на STAMH трябваше да проектират складова система, която да позволява складирането на максимален брой палета с височина до 1,7 м и тегло до 500 кг;

Решение: STAMH Group внедри нова мобилна складова система за палета, достъпна от две различни страни на склада с осигурен достъп до две различни рампи. Системата е оборудвана с общо 6 мобилни бази – 3 в блок 1, с дължина от 16,26 м. и 3 мобилни бази в блок 2, с впечатляваща дълбочина от приблизително 30 м;

И в двата блока има по 4 нива на стифиране на палета във височина, като по този начин се осигурява ефективно складиране на повече от 1 550 палета в рамките на ограничения обем в склада.

Разбира се, по периферията на склада бяха инсталирани допълнителни конвенционални стелажи за палета с възможност за едностранно стифиране, като по този начин полезният обем се оптимизира допълнително;

Мобилните бази се управляват от две различни табла с вградени HMI и touch screen панели. Новите мобилни стелажни системи за палета са оборудвани и с дистанционно управление, което позволява допълнително намалвяване на дистанциите, които операторите в склада трябва да изминават за всяка отделна операция по избор и разгръщане на работен коридор в един от двата блока;

В системата е вградена и допълнителна night-mode функция, която служи за равномерно охлаждане и вентилация на палетата и съхраняваните стоки, когато складът не фунцкионира за по-дълги периоди от време;

Постижение: Пространството в новия хладилен склад на HAPPY, близо до град Варна е максимално добре оползотворено, благодарение на факта, че мобилните системи от стелажи отварят работен коридор само там, където е необоходо. Останалите стелажи остават плътно един до друг, докато не се наложи отварянето на друг работен коридор. Така, плътността на съхранение е изключително висока, а в същото време, подемната техника има бърз и удобен достъп до всяка пале в склада;

Изборът на мобилни стелажи от STAMH Group на практика означава намаляване на разходите за съхранение на всяко отделно пале в дългосрочен план, чрез съхранение на повече палета в рамките на същия работен обем;

Складовата система е оборудвана с всички необоходими системи за сигурност и сензори за движение. Новата мобилна стелажна система разполага със звукови и светлинни предупредителни сигнали;

Екипите на STAMH Group проектираха решението, доставиха всчики необходими конструктивни, хардуерни и софтуерни компоненти и въведоха системата в експлоатация с гаранция за стабилност, сигурност и дълговечност;

Научете повече за мобилните системи от стелажи, тук;