17.11.2022

▷ ВИДЕО | Стелажи за палета | Мобилни стелажни системи

▷ ВИДЕО | СТЕЛАЖИ ЗА ПАЛЕТА | Мобилни стелажни системи

Студено складиране с мобилни стелажи от STAMH, с цел до 100% оптимизация на пространството в хладилните камери на Белс - водещ производител на зеленчукови и плодови миксове

  • Системата е проектирана за индустриални палета - 100/120 см и европалета 80/120 см;
  • Капацитет - 1925 палета;
  • Оставащата енергия от охлаждащата система се използва за затопляне на вода и въздух в офис сградите;