26.08.2021

Автоматизацията и разликите между карусела и лифт технологията

Ако вече сте се запознали с термина вертикални лифт машини, то най-вероятно сте го чували по-често, като вертикален карусел... макари и неправилно.

 

Каква е разликата между лифт системата и вертикалния карусел?

Лифтовата система, всъщност е по-усъвършенстваното приложение със същата функция. Вертикалните лифт машини са логично решение, когато складовото помещение има високи тавани - над 3 метра.

Идеятя, която стои зад модерните вертикални лифт системи е именно процесът по комисиониране да бъде оптимизиран и ускорен, когато съхранявате много на брой малки и средно големи, непалетизирани стоки.

Тук обаче трябва да подчертаем, че съществуват значителни разлики в начина на работа на вертикалния карусел и на вертикалните лифт машини - обикновено съкратени като VLM. Защо тогава, хората все още наричат ветикалните лифт машини с термина вертикален карусел?

Причината е, че вертикалният карусел е станал познат още през 50-те години на миналия век. Вертикалната лифт система се появява по-късно, като значително подобрен вариант на карусела, но старият термин продължава да се използва, поради продължителната му употреба преди това. Но между вертикалния лифт модул и вертикалния карусел има ключови разлики, които обобщаваме тук:

  • Вертикалният карусел съхранява различни стоки върху тави, прикрепени към въртяща се верига. Подобно на виенско колело, каруселът носи предмети, които са с подобен или еднакъв размер и тегло. За разлика от карусела, вертикалната лифт машина използва тави, които се движат независимо, чрез по-иновативна лифт система;

 

  • При вертикалния карусел, теглото на стоките трябва да бъде балансирано, така че твърде много тегло да не попадне в една тава. За разлика от карусела, тавите при VLM машините са независими една от друга и не е необходимо балансиране на теглото. И тъй като тавите могат да се движат независимо една от друга, стоките се съхраняват и извличат много по-бързо;

 

  • Нивата във вертикалния карусел не могат да се регулират, което води до загуба на пространство. Вертикалните лифт машини обаче имат тави, които се регулират спрямо височината на положените стоки. По този начин малките и по-големите артиклуи се разпределят в различни тави, като по отзи начин се постига максимално оползотворяване на пространството;

​​​​​​​

  • Вертикалният карусел има ограничена височина - до 7 метра, поради проблеми с баланса. Вертикалните лифт машини могат да достигнат до 16 метра и дори повече;

 

  • Вертикалният карусел изисква всички модули за съхранение да се движат постоянно, за да може да се изведе исканата стока – това хаби излишна енергия. Вертикалните лифт машини нямат такова изискване, тавите се движат независимо една, като до отвора за пикиране достига само изисканата тава;

​​​​​​​

Въпреки, че вертикалните карусели все още се произвеждат, те се считат за остаряла технология. Те представляват напредък спрямо традиционните системи за съхранение, но не и спрямо техния значително подобрен вариант, а именно VLM системите.

 

В заключение можем да кажем, че ако се ориентирате към автоматизирана система за съхранение, то е много по-вероятно да търсите вертикална лифт машина. Това би било оптималното решение, когато складът разполага с високи тавани и се търси оптимизация на вертикалното пространство. При ниски тавани в склада, под 2,5 метра, по-адекватното решение са така наречените хоризонтални карусели.