Витте Аутомотив България ЕООД

Дейност: ВИТТЕ Аутомотив, един от водещите производители на системи за заключване в автомобилния бранш.

Индустрия: Автомобилна

Решение: СТАМ ЛТД изгради цялостна стратегия и внедри конвенционални палетни стелажи.