TYRAS S.A. (Olympus)

Дейност: TYRAS е гръцка компания основана през 1986 г. Тя развива дейност основно в млечната индустрия. Търговската марка Olympys e част от групата продукти на семейната фирма TYRAS;

Индустрия: Хранително-вкусовата промишленост;

Решения: STAMH проектира и внедри напълно автоматизирана складова система. Новият автоматизиран склад се обслужва със стакер кран и шатъл колички. Капацитетът на склада е 23 000 палети, а височината му е 20 м.