Пауър Брандс ЕООД

Дейност: Power Brands е дистрибутор в бързооборотния сектор, дъщерно дружество на VP Brands International. Компанията е лидер в производството на висококачествени вина и алкохолни напитки;

Индустрия: Хранително-вкусова промишленост, Алкохолна индустрия;

Решение: STAMH проектира и внедри гравитачни стелажни системи за палета в няколко склада на фирмата Power Brands