09.02.2021

▷ Вертикални лифт машини | БЪРЗА ПОДГОТОВКА НА ПОРЪЧКИТЕ | Picking Cart

▷ Вертикални лифт машини | БЪРЗА ПОДГОТОВКА НА ПОРЪЧКИТЕ | Picking Cart

Мобилна количка с Put to light система, подходяща за ръчни складове, където са инсталирани вертикалните лифт машини. Количката е оборудвана с WiFi система и батерии, като комуникира директно с WMS сървъра.

Поръчките се извършват директно от WMS софтуера и се показват на компютър или таблет. Операторът потвърждава поръчката с натискане на бутон. Различните цветове са свързани с местата за подготовка на поръчките на дисплея.

Има 2 възможни режима при пикирането:

>> Режим M2M - заявката се изпраща директно до автоматизираната вертикална лифт система от дисплея за управление;
>> Общ режим за пикиране - заявките се предават на всички инсталирани автоматизирани вертикални машини и операторът се придвижва към конкретния VLM, за да валидира всяка отделна пикинг операция;