21.06.2022

▷ Вертикални лифт машини | ПОВИШЕНА ПРОДУКТИВНОСТ | Двойно подаване на тава

▷ Вертикални лифт машини | ПОВИШЕНА ПРОДУКТИВНОСТ | Двойно подаване на тава

Сред основните предимства на вертикалните лифт машини, които STAMH Group внедрява е възможността за едновременно пикиране от две тави. По този начин, докато операторът в склада пикира продукти от една тава, другата вече приближава желаните артикули към ергономичния отвор за пикиране, с което се постига непрекъснатост на процеса и оптимизация на времето за обработка на всяка отделна заявка към склада или дистрибуционния център.