STAMH HELLAS S.A. Ви очаква на 9-тата International Supply Chain and Logistics Expo, 2023 в Спата, Атина! Запазете среща с екипа ни на office@stamh.com

➤ СТЕЛАЖИ ЗА ПАЛЕТА

Стелажи и складови системи за палетизирани стоки. Конвенционални стелажи, механизирани складови решения и роботизирани стелажи и стелажни системи за палета
Решения от
Поискайте оферта

СТЕЛАЖИ ЗА ПАЛЕТА ОТ STAMH

Системите от стелажи за палетизирани стоки са изключително здрави и стабилни конструкции, проектирани за тежки палетизирани товари и индустриални приложения. Kонструкциите от стелажи се различават по своите размери, нивото на механизация и скорост на извличане и съхранение на палетата в склада;

STAMH проектира и вече е изградил системи от стелажи в над 21 държави, като доставя и инсталира палетни стелажи от повече то 20 години. Екипите ни се съобразяват с характеристиките и спецификите на пространството в склада, като можем да ви съдействаме още когато го проектирате. В рамките на дни, можем да ви предоставим качествен инженерен проект и чертежи, за най-правилното складово оборудване както и бърза и ефективна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на цялата складова система;

Специализираният екип на компанията ще ви помогне да изберете стелажи или комплексни системи от различни решения, които оптимизират обема за съхранение, използват максимално вертикалното пространство в склада и пестят време, усилия и средства;

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ КОГАТО ИЗБИРАМЕ СТЕЛАЖИ?

КАКВО СТОИ В ОСНОВАТА НА КАЧЕСТВЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ОТ СТЕЛАЖИ?

Всички стелажи и складови системи от STAMH се изпълняват с мисъл за оптимално зониране на пространството в склада, намаляване на разходите и амортизацията на подемната техника, по-къси дистанции изминати от операторите и по-бързо приемане, складиране, стифиране и експедиция на тежки палетизирани стоки;

STAMH проектира и работи само със сертифицирани стоманени и метални стелажи, които отговарят на високи Европейски стандарти като EN 10 139, EN 10 149, EN 100 25 или EN 10 346. Това гарантира издръжливост и дълговечност на стоманените конструкции;

Профилирането и валцуването на всички елементи от конструкцията от стелажи се извършва с качествен и постоянен контрол върху размерите на всеки отделен профил;

 

ИЗБЕРЕТЕ СИСТЕМА ОТ СТЕЛАЖИ ЗА ПАЛЕТИЗИРАНИ СТОКИ:

  • Система от палетни стелажи Mobile Racking  >> Стелажи, които позволяват директен достъп до всяко пале, като същевремeнно елиминират нуждата от коридори, за да постигнете повече пространство за съхранение. Това е система от стелажи, способна да увеличи пространството в склада с до 100 %, като по този начин рентабилизирате по-добре скъпо-струващи условия за съхранение и не се налага да инвестирате в нови площи. Тези стелажи и механизираните елементи на системата функционират перфектно в хладилни камери и складове със специални условия на съхранение.

Стелажи от STAMH - Мобилни стелажи за палетаСтелажи от STAMH - Мобилни стелажи за палета

  • Система от палетни стелажи тип Radio Shuttle >> Стелажи, които оптимизират пространството в склада, в комбинация с иновативна, здрава и бърза Radio Shuttle платформа, която извлича и съхранява палета в дълбочина. Radio Shuttle платформата достига скорост от 0.8 m/s и има товароподемност от 25 кг. до 1500 кг. Стелажите, снабдени с роботизираната платформа са едно от най-търсените решения, тъй като оптимизират пространството в склада и автоматизират част от процесите при работа по метода FIFO и LIFO. Дълбочината на коридора за складиране на палета при този тип стелажи е на практика - неограничена.

Стелажи за палета Radio Shuttlе от STAMHСтелажи за палета Radio Shuttle от STAMH

  • Система от палетни стелажи - Conventional >> стабилни стелажи за палетизирани товари, които осигуряват бърз достъп на подемната техника до всяко пале. Стелажите от този вид могат да бъдат изградени с няколко нива на стифиране. Тази система от стелажи позволява максимална адаптивност към всяко складово пространство, както и различни размери на палето във височина. Както и при останалите системи и при този тип стелажи всяко отделно пале може да има различно тегло, според предвидената товароподемност на конструкцията в склада.

Стелажи от STAMH - конвенционални складови системиСтелажи за палета - конвенционални стелажи от STAMH

  • Система от палетни стелажи - DRIVE IN >> стелажи, подходящи за голям брой еднакви по вид товари. Стелажите от този вид оформят вътрешни работни коридори, в които навлиза специална подемна техника. Тези стелажи са изградени от изключително здрава стомана, което позволява складирането на тежки складови единици и палета.

СтелажиСтелажи

  • Система от палетни стелажи - Live Storage >> стелажи за по-бързо пикиране в предната част на регала и зареждане. Тази система от стелажи позволява перфектен оборот на съхраняваните продукти с прилагане на системата FIFO. Всеки отделен стелаж от типа Llive Storage е оборудван със здрави и издържливи ролки, които позволяват приплъзването на палетата в посока зоната за извличане. Тези стелажи са изключително икономични при експлоатация, тъй като използват гравитачни сили.

СтелажиСтелажи за палета - система тип Live Storage

  • Система от палетни стелажи тип Self-Supporting >> най-мащабното решение. Дизайнът на тази система от складови стелажи гарантира, че стелажната конструкция поема товара на различните конструктивни елементи на склада, както и на всички атмосферни условия като дъжд, вятър, сняг и други. Този тип стелажи се използва главно с цел внедряване на автоматизирани складови системи.

Стелажи за палетизирани стокиСамоносещи стелажи за палетизирани стоки от STAMH

Изберете стелажи или стелажни системи от STAMH Group и да поискайте оферта, тук. Можете да се доверите и на нашите експерти, които да ви препоръчат най-правилната система от стелажи за палета според Вашето складово пространство, метод на работа, тип съхранявани стоки и логистична организация.

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес. Поискайте оферта

Изтеглете и научете повече