WMS - СОФТУЕР ЗА СКЛАД И ЛОГИСТИКА

WMS складовата програма за управление на склад и логистика (Warehouse Management System, съкратено WMS) администрира, автоматизира и оптимизира всички дейности в един или множество производствени складове или дистрибуционни центрове
Решения от
Поискайте оферта

WMS СОФТУЕР ЗА СКЛАД

WMS - Софтуерът за управление на склад и логистика (накратко-складов софтуер) е комплексна интегрирана система, която не само съхранява информация за складовите наличности но и управлява процесите, персонала и машините, така че да работят заедно по оптимален начин. Нито ERP системите, нито търговския или счетоводния софтуер правят онова, което можете да постигнете с WMS софтуера за склад.

WMS софтуерът може да управлява автоматизирани системи, както и специализирано оборудване за оптимизирано комисиониране (picking) – със светлинно (pick-by-light) или гласово (pick-by-voice) направляване на оператора. Светлинната индикация удачно се прилага и при едновременното изпълнението на група поръчки от един оператор чрез комисиониране със специално оборудвана количка (pick-by-cart).

 

СОФТУЕР ЗА СКЛАД - ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

WMS софтуерът за управление на склад и логистика се използва за управление и оптимизация на складовата логистика във всички сфери на бизнеса – в производствени складове (и за суровини, и за готова продукция), в центрове за дистрибуция на стоки, от 3PL/LSP (fulfilment) компании, ритейл, при временно съхранение и групиране на товари от доставчици на транспортни услуги и др.

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ТУК или прочетете повече:

 

СОФТУЕР ЗА СКЛАД - КЛЮЧОВИ ПОЛЗИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА WMS

С правилно адаптирана според клиентските изисквания и потребности WMS платформа, може да се постигне:

 • Софтуерът за управление на склад WMS предоставя прецизна информация за стокови наличности, местоположение, движения – избягва се презапасяване или залежаване на стоки/материали;
 • Оптимално запълнени и добре подредени складови пространства и логистични зони – резултатът е минимална цена за единица складова площ и максимална печалба от нея;
 • Софтуерът за склад прави възможен централизирания контрол на множество локации, включително физически разделени по местоположение. По този начин се оптимизира натовареността на логистичните центрове и транспрта;
 • WMS означава максимална ефективност при експлоатацията и контрола на човешките и материалните ресурси, чрез оптимално разпределяне на задачите. Това води до по-висока продуктивност;
 • Софтуерът за управление на склад позволява минимализиране на грешки и пропуски - води до икономии от обратен транспорт, неустойки, загуба на доверие от клиентите;
 • WMS означава бързо и прецизно обработване на доставки и поръчки -  приемане /поставяне/презареждане /комисиониране/ проверка. Благодарение на софтуера за управление на складове и производства намалявате персонала, зает с тези дейности, което води до оптимизране на инвестицията ви.
 • Чрез софтуера за управление на склад можете да приложите работа по правила/политики и стандарти (FIFO, FEFO, LIFO, FPFO, FOFS, ABC, др.), както и да прилагате добри практики – оптимизиране и прецизиране на дейността. По този начин вдигате рейтинга на предприятието пред клиенти и институции;

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ТУК или прочетете повече:

 

 • WMS позволява точна оценка на разходи за труд и себестойност на услуги – предоставя готова калкулация на услугите;
 • Благодарение на оптимизирания и адаптиран графичен интерфейс на складовия софтуер, нови служители могат да започнат ефективна работа с минимално обучение – намалява зависимостта от висококвалифициран персонал или текучество на кадрите;
 • Складовият софтуер - WMS, позволява двупосочен обмен на данни в реално време с други софтуерни системи и дава изчерпателна информация, подпомагаща планирането – възможност за оптимизация по цялата верига на доставките;
 • WMS осигурява контролиран уеб-достъп – води до повишено ниво на удовлетвореност и ефективност при обслужване на вътрешни и външни клиенти;

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ТУК или прочетете повече за:

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА WMS СОФТУЕР ЗА СКЛАД ОТ STAMH Solutions:

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта