29.02.2024

Стелажи за палета в нов склад за е-велосипеди, оборудван от STAMH

Палетни стелажи

СТЕЛАЖИ ЗА ПАЛЕТА В НОВ СКЛАД ЗА Е-ВЕЛОСИПЕДИ, ОБОРУДВАН ОТ STAMH

Клиент: Българската компания Maxcom, е сред най-големите производители на велосипеди в Европа с капацитет от 400 000 колела годишно. Марките Sprint и Shockblaze са известни в различни държави на стария континент;

Австрийката Pierer Mobility AG, от друга страна е холдинг, лидер в производството на моторизирани и електрифицирани двуколесни превозни средства и комерсиализира добре познати международни брандове, като KTM, GASGAS, Husqvarna and MV Agusta Motorcycles;

В края на 2022 г. двете компании обявиха своето сътрудничество по отношение на изграждането на нова производствена база и логистичен център за e-велосипеди, а само няколко месеца по-късно, в средата на 2023 г., новото съвместно предприятие получи сертификат за инвестиции клас А;

 

Индустрия и специфики: С максимален капацитет от 350 000 електровелосипеда годишно, новото дружество, на практика ще превърне България в лидер в прoизводството на електрически велосипеди. Почти цялата продукция е предназначена за експорт в държави от Европейския Съюз;

Новият завод ще използва изключително иновативни роботи и технологии за боядисване, които се употребяват главно а автоиндустрията и за първи път ще бъдат приложени, в производството на електрически велосипеди;

Разбира се, се предвижда и изграждане на нови логистични хъбове, от където ще се дистрибутира готовата продукция;

 

Локация на проекта: Новото производствено звено, беше завършено в края на 2023 г., а сега - в началото на 2024 г. то вече функционира като дистрибуционен център за готови велосипеди, оборудвано от STAMH Group. Ситуирано е в индустриална зона, с изключително модрена, новоизградена инфраструкура в централна България. Логистичният хъб е стратегически позициониран в блиозост до магистрала Тракиия и до един от най-големите градове в България – Пловдив;

 

Период на имплементация: Първата част от проектирането на новите системи от стелажи беше реализирано от инженерните екипи на STAMH Group през май, 2023 г. Инженеринга на всички етапи от новите складови системи във всички складови помещения, завърши през ноември, 2023 г. 

За броени седмици, всички конструкитвни елементи бяха доставени до склада на Макском и Pierer Mobility AG в близост до град Пловдив. Още преди средата на февруари, 2024 г. дистрибуционният ценътр вече функционира пълноценно;

 

Предизвикателство: Новият склад, за електрически велосипеди е разпределн в няколко различни зони, предназначени за складиране на палета и кутии за колелета с нестандартни размери;

Пространството в логистичният център трябваше да бъде оптимално оползотворено, като в същото време, бъде осигурено достатъчно пространство за работа със специализирана подемна техника;

Сроковете на изпълнение бяха изключително предизвикателни за екипите на STAMH Gorup;

 

Решение: Новата стелажна система, тип Conventioanl беше проектирана като комбинация от модули с 4, 5 и 6 нива на стифиране във височина и допълнително оборудвана със специални протектори в основата, проходни коридори с височина от малко над 3,64 м. и специални протекторни мрежи по периферията на стелажните конструкции;

Системата от стелажи от STAMH, разполага и с така наречените стоп палет проектори, които служат като ограничител при засклаждането на стоката.

Стелажите са допълнително оборудвани и с висококачесвени полични мрежи с носещи рамки, които позволяват складирането на кутии, които са широки само 20 см. в основата – специфичен товар за велоиндустрията;

 

Постижение:  Новата система от стелажи вече може да буферира ефективно над 53 500 складови единици - кутии с нестандартни размери от 200x2000x1500 мм. и повече от 17 000 палета с различна височина, спoред зоната и съдържанието си.

В склада са обособени зони за складиране на готова продукция, склад за батерии и зони за складиране на отделни компоненти на електрическите велосипеди;

Проходните коридори осигуряват по-бързото и лесно обслужване на системата. Специалните протектори, в основата предпазват основите на стелажната конструкция от нежелани повреди и осигуряват по-дълги, безпроблемни експлоатационни срокове;

Научете повече за стелажните системи от STAMH Group, тук;