01.10.2019

Разширяване капацитета на складовите помещения в "Паралел" ЕАД

Стелажи Radio Shuttle
  • Клиент: „Паралел" ЕАД 

  • Индустрия: Производство и дистрибуция на матраци, мебели и материали за мебелното производство.

  • Локация: гр. Севлиево

  • Период на изпълнение на целия проект: От разработване на проекта до цялостната му реализация бяха необходими 6 месеца.

  • Предизвикателство: Във връзка с разширяване на производствените дейности се налага на фирма "Паралел" ЕАД да разшири драстично капацитета на складовите помещения и системата от стелажи.

  • СТАМ ЛТД решение: Нашето предложение беше съществуващи стари стелажи да бъдат разглобени и на тяхно място да се изградят стелажи от позната им вече Radio Shuttle система. Благодарение на това постигнахме близо три пъти по-голям капацитет на същата складова площ.