21.09.2023

Нова складова система в Хърватия за водеща логистична компания

Стелажи за палета от STAMH doo Хърватия

Клиент: Maersk е една от най-големите, глобални логистични компании, специализирана в комплексни логистични услуги, развитие на веригата за доставки и дигитални технологии;

Специфики: Компанията предоставя ефективно управление на логистични вериги, складиране, дистрибуция, 3PL и 4PL услуги, студени логистични вериги и фулфилмънт услуги. Maersk превозва стандартни, нестандартни и специални товари с впечатляваща локална експертиза и глобална мрежа, навсякъде по света;

Местоположение на проекта: В Хърватия, Maersk оперира от пристанищата в Риека, AGCT, Плоче и Сплит. Новите конвенционални складови системи, проектирани от специалистите на STAMH d.o.o. Croatia, бяха инсталирани в складовите съоръженията на Maersk в Кукляново, Риека;

Период на изпълнение: В началото на юни 2023 г. екипите на STAMH d.o.o. Хърватия, в тясно сътрудничество с логистичните мениджъри на Maersk, се съгласиха по отношение на инженеринга и инсталацията на 2 конвенционални складови системи за палетизирани стоки, в 2 различни складови помещения;

Предизвикателство: Логистичната компания трябваше да оборудва своя логистичен център в Хърватия, за да предостави още по-качествени услуги на известни международни марки, като например PUMA. Инженерните екипи на STAMH Group трябваше да създадат една нова конвенционална стелажна система за палета с максимална височина от 2500 мм в една зона на склада и друга конвенционална система от стелажи с височина между 2000 и 2200 мм, в друга зона на същия дистрибуционен център.

Днес, Maersk, вече може да удовлетвори логистичните нужди на единия си клиент, използвайки първата система, и другия - от друга зона, предоставяйки прозрачен и добре организиран работен процес, екипи и административна организация;

Решението: Двете конвенционални складови системи, помещават и ефективно организират общо 2 552 палета. Една от стелажните системи в склада има общо 5 нива за стифиране, а другата - 4 нива за стифиране, като целта е максимално оползотворяване на вертикалното пространство и бърз и удобен достъп до всяко пале. С оглед на процесите в дистрибуционния център, една от системите е оборудвана със специален проходен коридор, който скъсява дистанциите при необходимост. Специални рафтове с мрежи, бяха инсталирани на първото ниво, над специалния проходен кродирор, както и на първото ниво за пикиране;

Постижение: Новите конвенционални стелажни системи са перфектно проектирани, с работни коридори с ширина от 3,5 метра, и осигуряват бърз достъп до всяка съхранявана складова единица. И двете конструкции от стелажи са оборудвани с профилни протектори, протектори за единичните редове и специални двойни протектори, за да се гарантира дълготрайност и безаварийна експлоатация на новите стелажи;