01.01.2019

Нова бутилираща линия за PET бутилки Кока-Кола ХБК

Стелажи тип Radio Shuttle от STAMH
  • Клиент: „Кока – Кола“

  • Индустрия: Бутилиране, производство, дистрибуция

  • Локация: гр. Костинброд, България

  • Период на изпълнение на целия проект: За разработването на проекта и цялостната му реализация бяха необходими 6 месеца;

  • Предизвикателство:  Във връзка с внедряването на нова бутилираща линия PET бутилки Кока-Кола ХБК се обърна към STAMH с конкретен казус, а именно да предоставим иновативно решение за съхранение на продукцията и стелажи, както и пикинг зона за обработване на поръчките към дистрибуторите.

  • STAMH решение: Нашето предложение беше да се изградят стелажи от позната им вече Radio Shuttle система, но с иновативното вграждане на пикинг тунели, които да улеснят и да ускорят събирането на поръчките за отделните дистрибутори. С това решение ние постигнахме максимално уплътнение на складовото пространство, като първото ниво (земята) е изцяло съсредоточено в извършване на пикинг операции с достъп на повече от 300 артикула. 

Radio Shuttle е полуавтоматизирана и компактна палетна складова система, обслужвана от роботизирани колички, които се движат независимо по релси, интегрирани в стелажа, като по този начин не е необходимо мотокарът да навлиза в тунелите за съхранение.

Голямо предимство е използването на последно поколение шатъл колички, съобразени с всички стандарти за безопасна и едновременно с това, много по-ефикасна работа. 

Предложеното от нас решение беше прецизно разгледано от професионалният екип на Кока Кола и одобрено за цялостна реализация от наша страна. 

Предизвикателство беше да се вместим в изключително кратък срок за инсталация, което включваше поетапно пускане на блоковете от стелажи, за да се даде възможност да бъде складирана готовата продукция. На строителната площадка имаше голям брой работни групи и прецизната организация помежду ни позволи всички да се справят в заложените срокове.

  • Постижение: Стелажната система Radio Shuttle представлява иновативна технология, която позволява по–лесно и ефективно използване на стелажите. Едновременно с това спомага за значителното увеличаване на полезно-използваемата площ и повишава капацитета на съхранение.

Тази инвестиция даде възможност на компанията да произвежда напитки, които да съхранява и в най-натоварените месеци, като по този начин успя да задоволи нуждите на крайния потребител.