13.08.2020

Съвременните сортировъчни центрове трябва да подготвят все повече поръчки едновременно

STAMH с нов проект за ФЬОНИКС Фарма - комбинация от системи за складиране и бързи и пестеливи високотехнологични конвейерни линии от ново поколение.

 

ФЬОНИКС Фарма е дружество с над 23 години опит на фармацевтичния пазар в България. Тo e част от групата PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co KG, чиято централа е в Майнхейм, Германия. Това е най-големият фармацевтичен търговец на едро в Германия и вторият по големина дистрибутор на фармaцевтични продукти в Европа.

За последния си проект в България, дружеството се обърна към STAMH – лидер по отношение на складови системи и автоматизирани решения за складове в Източна и Централна Европа.

ФЬОНИКС  Фарма разполага с над 153 дистрибуционни центъра в Германия и много сортировъчни центрове в Източна Европа. Само в Германия, сортировъчните и дистрибуционните центрове на ФЬОНИКС Фарма трябва да доставят стоки до над 12 000 аптеки, което налага изключително бързи и ефективни интралогистични стратегии по сортиране и пикиране на продуктите.

Едно от основните предизвикателства пред екипа на STAMH в този проект беше оптимизацията на пространството за складиране. Ускоряването на подготовката на заявките, внасянето на повече организация и по-доброто зоново разпределение на операторите също бяха сред поставените приоритети.

Сред целите беше и намаляването на дейностите, извършвани на ръка, намаляването на разстоянията, които операторите изминават в склада и елиминирането на нуждата от търсене на определени артикули при подготовката на заявките от страна на аптеките.

В допълнение, ФЬОНИКС Фарма изиска от STAMH предварителните измервателни дейности, както и монтирането на системите да бъдe направенo така, че да не прекъсва текущата работа на сортировъчния център на ФЬОНИКС Фарма  – той трябваше да продължи да функционира и по време на монтажните работи.

Фокус на инженерния екип на STAMH беше и по-плътното складиране, в комбинация със скоростно пикиране, сортиране и подготовката на поръчките. Това наложи автоматизация на голяма част от транспортните процеси, за да може нарастващото количество заявки към дистрибуционния център на ФЬОНИКС Фарма - понякога над 10 на минута - да бъдат подготвяни за експедиция  бързо, ефективно и без грешки.

По отношение на оптимизацията на складовото пространство - STAMH проектира и изгради изцяло нова система за съхранение, комбинация от три различни решения: гравитачни стеалжи тип Carton Flow – които улесняват пикирането, система от стелажи Mito – подходящи за по-леките фармацевтични артикули и стелажни системи тип Conventional – подходящи за по-тежки опаковъчни единици.

Всички нови системи в склада на ФЬОНИКС Фарма бяха организирани по начин, по който всеки оператор да има точно определени функции и зона на работа. По този начин всяка заявка за набор от продукти за аптеки вече се подготвя много по-бързо и ефективно, с много по-малък ресурс, като така дистрибуционният център вече може да отговори на изискванията на пазара в срок.

С цел оптимизация на интралогистичната стратегия по подготовка на многобройните заявки към ФЬОНИКС, инженерният екип на STAMH внедри и система от моторизирани и немоторизирани системи от модулни конвейерни транспортни ленти.

 

ПОВЕЧЕ ЗА КОНВЕЙЕРНАТА СИСТЕМА

Конвейерната система беше комбинация от моторизирани и немоторизирани конвейерни линии.

И двата вида конвейери бяха инсталирани в основата на гравитачната стелажна система – Carton Flow. Това значително улесни пикирането и работата на операторите и скъси пътя, който трябва да изминават при подготовка на поръчките.

От своя страна, гравитачните стелажи, позволяват еднократно зареждане с големи опаковъчни единици и постоянно пикиране на по-малки опаковъчни единици. Складираните стоки, които се намират в предната част на регала са винаги на разположение за пикиране, а зареждането на съответната складова единица се осъществява от другата страна.

Опаковките на продуктите се спускат сами към зоната за пикиране до изчерпването им а операторите могат свободно да запълват тавите, без да е необходимо да се движат допълнително. Ролковите легла на гравитачната система от стелажи бяха проектирани така, че по тях да могат да се плъзгат кутии с различен размер.

Моторизираните конвейерни линии пък значително намалиха времето за придвижване на стоките в складовото пространство, както и необходимостта от ръчнот им пренасяне.

Инженерният екип на STAMH препоръчва модулни конвейерни решения, за да може клиентът да прави модификации и да се адаптира към променящите се пазарни условия и изисквания. В допълнение, част от модулите на конвейерната система могат да се повдигат, така че да осигурят безпроблемното движение на подемната техника и операторите в склада. Повдигането на определен конвейерен модул по никакъв начин не спира функционирането на останалтата  част от системата. Процесите по складиране и пикиране могат да се осъществяват едновременно, а операторите и машините работят в синхрон.

 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ, РАБОТЕЩИ В МРЕЖА

При конвейерните системи от ново поколение, всеки електромотор задвижва една ролка, която е свързана с ремъци с останалите ролки на конвейера.

Отделните конвейерни модули са свързани посредством дигитална мрежа и разполагат с вградени сензори. По този начин, цялата система може да функционира безспирно, а отделните модули могат да спират или да бъдат задвижвани поетапно. Това пести енергия, предоставя изключителна гъвкавост, намалява износването на ролките и увеличава експлоатационния срок на всеки отделен модул на конвейера.

Разбира се, отделните модули в системата се контролират от микрокомпютри. Те са свързани с Profinet. Отделните контролери комуникират помежду си, чрез индустриална ethernet мрежа - iOT технология, която позволява автоматизираното функциониране на цялостната система.

Както сподели инж. Румен Христов от екипа на STAMH – “конвейерната система свързва различни складови пространства, ускорява пикирането, задвижва се или спира автоматично и по интуитивен начин канализира и организира процеса по подготовка на поръчките.

Операторите вече не трябва да пренасят тавите. Те са организирани в различни зони а ръчният труд, който трябва да изпълняват, е много по-малко. Сега, поръчките към ФЬОНИКС ФАРАМА  са подготвени за експедиране с много по-малко грешки и много по-бързо.

Благодарение на екипа на STAMH, дистрибуционният център вече може да отговори в изключително кратки срокове на завишените изисквания на съвременния пазар.“