30.06.2021

Как да интегрираме роботи? Интервю с г-н Ивo Трайков!

Индустриални роботи - внедряване

Уважаеми г-н Трайков, на читателите ще бъде интересно да научат повече за опита ви, свързан с интегрирането на роботизирани системи.

Занимавам се с оптимизация на роботизирани системи, от над 8 години насам. Това включва фиброоптика, BUS кабели за комуникaция, електроснабдяването на роботизираните системи, предварителен анализ на процесите и нуждите на клиента, инженерни проекти и предварителни симулации, необходими за внедряването на едно такова решение.

STAMH има дългогодишен опит във внедряването на автоматизирани складови системи, като в част от проектите на компанията внедряваме и роботи, които сортират и палетизират различни по обем и тегло стоки, като по този начин оптимизират и ускоряват процесите в склада.

Опитът ни вече показва, че големите логистични центрове с роботизирано палетизиране например са много по-ефективни от онези, които използват механични системи или ръчен труд, което ги прави по-конкурентни на пазара!

 

Кога и при какви условия определен бизнес може да се замисли за роботизация на част от процесите си? Кога е най-препоръчително интегрирането на роботизирана система? Какви условия трябва да съществуват?

Роботите, за разлика от хората, могат да работят с до 100% натоварване и са способни да покриват диапазон на полезен товар от 40 до 1300 кг., денонощно.

В същото време, това са изключително прецизни машини - малко хора знаят, че роботите могат да работят с прецизност до 0,06 мм., което е по-тънко от човешки косъм.

Това ги прави изключително подходящи за тежката индустрия, логистиката, производството, циментовата индустрия, безалкохолни, бира, кучешките храни, химическата промишленост и много, много други.

Внедряването на роботи е препоръчително за всеки бизнес, който търси ускорение на процесите, по-малко грешки и възвръщаемост на инвестицията в рамките на 3 до 5 години, в зависимост от приложението.

Задължително помислете за роботи, когато определена функция, която се повтаря многократно, се извършва от голямо количество оператори в склада или производственото звено. Имате нужда от роботи и когато търсите постоянна производителност, защото индустриалният робот работи еднакво добре сутрин, на обяд или в следработно време, независимо дали е бил натоварен един, 2, 10 или 24 часа.

Препоръчително е процесите да се извършват в закрито помещение, с достатъчно здрав под, който може да издържи на динамиката на движенията. Трябва да знаем предварително дали ще има прах, влага, опасност от корозия – съществуват решения, които защитават роботите от тези влияния.

Днес, различни роботизирани системи и индустриални роботи могат да работят ефективно в хладилници с температура от -18 градуса или в леярни, където температурата е изключително висока.

Препоръчително е внедряването на индустриални роботи и когато манипулирате скъпоструващи материали и бракът може да предполага големи загуби. Един робот за боядисване например, ви позволява да спестите между 25 % и 30 % от използваните лакобояджийски материали, като в същото време, поддържате високо и постоянно качество на боядисваните повърхности.

 

STAMH предлага и автоматизирани конвейерни системи за повишаване на ефективността в складовите бази. За какъв тип операции се прилагат и какви са основните им функции? Възможна ли е симбиоза между конвейер и робот и при какви условия?

Когато роботът оперира в роботизирана клетка, конвейерите са задължителен елемент от системата, тъй като те доставят или отвеждат продуктите или опаковките, които ще бъдат манипулирани. Симбиозата между робот и конвейерна система е възможна благодарение на модерните софтуерни решения и интеграцията между тях.

Интересно е да споделя с вас, че някои съвременни роботи са способни да проследяват една, две или три конвейерни линии едновременно и до над 20 движещи се обекта, със сравнително висока скорост на движение. Дори конвейерът да се движи с 1.5 m/s, роботът ще работи с изключителна прецизност.

 

В заключение, в каква степен виждате развитието на автоматизираните процеси в българските производства в следващите пет години?

COVID-19 пандемията, изискванията за дистанция и недостига на работна ръка със сигурност са фактори, които ще накарат българската индустрия да предприеме стъпки в посока роботизация.

Ако до момента са били необходими четирима човека, които полагат тежки чували на пале например, днес един робот може да обработи 400 чувала е час, което означава около 20  готови палета в час! Представете си каква е разликата в производителността!

Според проучване на Oxford Economics, до 2030 година роботите ще заемат 20 милиона работни места.

Нашата основна задача в момента е да открием и приложим в ежедневието най-доброто от симбиозата между хора и машини, така че освободеният ресурс да се използва за фундаментални стъпки в човешкия прогрес!

Научете повече за индустриалните роботи и техните приложения, тук.