05.07.2022

Има начин да удвоите и да утроите пространството във вашия дистрибуционен център

Складова система тип Мецанин в Сърбия
УНИВЕРСАЛНОСТТА НА СИСТЕМИТЕ ТИП МЕЦАНИН ОТ STAMH GROUP СЕ ВЪЗПРИЕМА ЧУДЕСНО ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИ БИЗНЕСИ

Съвременните интралогистични съоръжения са много повече от обикновени складове. Те предоставят 3PL, фулфилмънт, съхранение, експедиция, опаковане и асемблиране на поръчки, както и много други комплексни услуги. Всеки съвременен дистрибуционен център управлява десетки, стотици и дори милиони SKU-та с различни размери, осигурявайки съхранение, организация, приемане и експедиция на продукти на различни клиенти със специфични и индивидуални изисквания.

Не е погрешно да се твърди, че тези складове са основен компонент от логистичната верига.

Организацията на пространството и оптимизацията са основополагащи за правилното функциониране на бизнеса, който трябва да бъде готов за пикови моменти в търсенето. Съвременният склад не може да си позволи да загуби ценно вертикално пространство и трябва да осигури наличности.

Един от последните проекти на STAMH Group в Сърбия, за водещата 3PL компания – LogiStar, доказва, че има много интелигентни решения, способни да осигурят оптимизация на пространството. Така наречените специални системи тип Мецанин осигуряват удвояване или утрояване на полезното пространство в склада.

Новата складова система в Сърбия представлява едно изцяло ново ниво върху площ от 1284 m2 на разпределителния център, постигайки обща полезна площ от повече от 2 500 m2. Новият Mецанин е издигнат на 3,4 м. и има товароносимост от 600 кг./м2. Оборудван е с две стълби за достъп до горното ниво, въпреки че новата повърхност е достъпна и чрез подемната техника в склада.

„Новото оборудване всъщност предоставя на нашия клиент възможността да съхранява, организира и обработва по-голям брой продукти по отношение на инвентар и обем, в рамките на една и съща площ“ - споделя инженерния екип на STAMH Group.

Универсалността на новоизградената система тип Мецанин е основополагаща за LogiStar, тъй като може да бъде използвана за различни SKU-та и опаковки.

Научете повече за системите тип Мецанин от STAMH Group, тук.