26.10.2021

Автоматични системи за съхранение на електронни компоненти

Съхранението и управлението на запасите играе основна роля в електронната промишленост. Това е така, защото електронните компоненти изискват, от една страна бързо и точно управление на различните фази по снабдяване и инвентаризация, а от друга - спазване на определени контролирани условия на околната среда (спрямо конкретни стандарти и протоколи).

Изключително конкурентно предимство в електронната индустрия става използването на автоматични системи за управление. Те позволяват по-бързи и качествени операции и съответно, да се увеличи ефективността на логистичните процеси.

Ето и проблемите, които възникват по време на складовите операции и работата в дистрибуционните центрове, както и решенията, които могат да се вземат:

 

Проблеми, свързани със съхранението на електронни компоненти

Има два основни проблема, свързани с електроните компоненти: оперативното им управление и специфичните изисквания на съхранение и безопастност.

  • По отношение на оперативното управление, проблемите са породени от изключителното широкото ранообразие на компонентите и малките размери на всеки детайл. Управлението на голям брой разнообразни артикули или SKU-та води до трудности и забаваяне при търсенето на мястото за съхранение. Това изисква нови подходи за по-бързо и лесно комисиониране, а в противен случай последствието би било прекомерно забавяне на цялата верига свързана с операциите и доставките.

 

  • Спецификите и условията на съхранение са от първостепенно значение, когато става въпрос за предотвратяване на влошаването на качеството на електронните компоненти. Вземат се предвид три основни аспекта: влажност – особено при чувствителни към влага детайли, температура и наличие на прах.

 

Горепосочените аспекти влияят значително върху качеството на електронните материали. Именно затова, строги стандарти като IPC/JEDEC J-STD-033B.1 дефинират взискателни методи за опаковане, съхранение, транспортиране и използване на чувствителни към влага елементи, докато стандартът ISO 14644 се отнася до нивото на чистота на въздуха.

 

Как вертикалните лифт системи, със своите все по-иновативни решения, са в състояние да дадат решения на тези проблеми?

  • Пространствено решение за съхранение и комисиониране на електронни компоненти: Благодарение на модулната си структура, вертикалните лифт машини се адаптират към всяка нужда, като използват наличното вертикално пространство и могат да спестят до 90% от повърхността на склада. Съхранението на електронни компоненти става безопасно и лесно - автоматичните системи за съхранение с вертикално разположени тави са напълно подходящи за складове, в които се съхраняват много на брой, разнородни по вид, тегло и размери компоненти. Последните разработки на тези системи предлагат динамичен контрол на височината на всяка тава и автоматичен контрол на теглото.

 

Съхранението на електронни компоненти в затворени автоматизирани системи решава други проблеми, свързан с управлението на този вид материали:

  • Наличието на прах. Прахът може да повлияе на целостта на електронните части но автоматичните системи за съхранение или буфериране с тави са затворени системи, като по този начин замърсяването от прах на съхраняваните компоненти може да бъде избегнато;

  • Безопасността на оператора е гарантирана и от възможността за добавяне на система за управление на ESD (електростатичен разряд), необходима при работа с електронни компоненти.

  • Модулни решения за различни климатични среди: Има 3 основни иновативни технологични решения, свързани с контролирана климатична среда, които могат да бъдат безпроблемно интегрирани в автоматичната система за вертикално съхранение, като по този начин допълнително разширяват своите области на приложение.

 

Kонтрол на климатичните условия:

Вертикалната лифт машина е проектирана така, че да се превърне в идеалното решение за съхранение на чувтвителни електронни компоненти, които изискват точен контрол на температурата и влажността. Climate Control технологията прави възможно съхранението в температурен диапазон от +2°C до +25°C (±1°C), с максимална влажност до 50%.

 

Контрол на чистотата и Clean Room технологията:

В случай на чувствителни на прах електронни компоненти е необходимо да се работи в чисти помещения, за да се предотврати замърсяване от външната среда. Допълнителни clean room технологии на автоматизираните вертикални лифт машини отговарят на стриктните ISO 14644 стандарти, клас 7 и 8.

 

Контрол на влажността:

При работа с материали, чувствителни към влага, е необходимо да се поддържа влажността на околната среда под определен праг, за да се предотврати повреда на съхраняваните елементи. Специалните Dry системи в автоматичните вертикални лифт машини са специално разработени, за да гарантират относителна влажност под 5%, като по този начин гарантират правилното съхранение на скъпите и чувствителни електронни компоненти.