08.05.2018

СТАМ извърши сглобяването на най-големия автоматизиран склад в Италия

Безспорно един от проектите с които продължаваме да се горедеем и изграждането на най - големия автоматизиран самоносещ склад в Италия.