STRAUS COMPANY DOOEL

Дейност: STRAUS COMPANY DOOEL е компания, която се занимава с международен транспорт и доставка. Седалището на компанията е в Скопие, Македония;

Индустрия: Транспортни услуги;

Решение: За да оптимизира процесите по складиране и извличане на палета в склада, STAMH изгради гравитачни стелажни системи за палетизирани стоки.