Kalinel

Компания: Калинел ЕООД е българска компания, която се развива в сферата на производство на домашен текстил. С годините се е наложила като лидер на пазара за възглавници и завивки. Техни клиенти са едни от най-големите световни вериги.

За да поддържа високо качество и да отговори на съвременните тенденции Калинел ЕООД  непрекъснато се развива, като инвестира в автоматизация на производствените процеси и прилагане на оптимизирани логистични решения.

Сектор: Производство, домашен текстил;

Какво сподели компанията за STAMH: "Партньорстовото ни с фирма STAMH Ltd. е от 2008 година, като до настоящия момент, благодарение на техния висок професионализъм и лидерски позиции в тази сфера, сме оборудвали свои складове с високостелажно автоматизирано оборудване. Въвеждането на тези системи позовли значително увеличение на складовия капацитет, както и много по-висока скорост на обработка на артикулите, предимно благодарение на автоматизираните системи за комисиониране и внедрения складов софтуер" 

Предоставено решение: Три автоматизирани складови системи за палета - два в гр.Троян и един в гр. Червен бряг.