19/07/2022

Ο διεθνής κατασκευαστής ποδηλάτων - Maxcom, έχει ένα νέο σύστημα αποθήκευσης στη Βουλγαρία

STAMH GROUP ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ PLOVDIV, ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

Η MAXCOM είναι ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ποδηλάτων στην Ευρώπη. Η εταιρεία εξάγει το 95% της παραγωγής της στην ΕΕ και διαθέτει κέντρο παραγωγής και αποθήκευσης, χτισμένο σε συνολική επιφάνεια 40 000 m2. Στις αρχές του 2022, ο Όμιλος STAMH εξόπλισε τις αποθήκες 1 και 3, συνολικής επιφάνειας άνω των 10.000 m2, παρέχοντας περισσότερες από 14.900 νέες παλετοθέσεις για τη MAXCOM.

Τα Συστήματα Αποθήκευσης Παλετών στη μικρότερη αποθήκη, έχουν συνολική χωρητικότητα 4 011 παλετών, με μέγιστο βάρος έως 400 kg το καθένα, και συνολικό ύψος έως 1,5 m. το καθένα. Το σύστημα έχει 7 m. ύψος και υπολογίζει σε 5 επίπεδα στοίβαξης.

Στο επίπεδο του εδάφους του συστήματος, οι ομάδες μηχανικών του Ομίλου STAMH σχεδίασαν 2 ειδικούς διαδρόμους ύψους 3,5 m, για να παρέχεται ταχύτερη πρόσβαση στα ανυψωτικά μηχανήματα σε κάθε θέση παλέτας στην αποθήκη. Με αυτόν τον τρόπο, τα Συστήματα Αποθήκευσης Παλετών έχουν σχεδιαστεί για να εξοικονομούν χρόνο, να μειώνουν τις αποστάσεις και επομένως να επιφέρουν απόσβεση των ανυψωτικών μηχανημάτων, λόγω των μικρότερων αποστάσεων που διανύονται.

Τα Συμβατικά Συστήματα Ραφιών (Convetional Racking) συνιστάται ιδιαίτερα όταν η αποθήκη αποθηκεύει και επεξεργάζεται μεγάλη ποικιλία βαρέων παλετοποιημένων προϊόντων και οι χειριστές αποθήκης χρειάζονται γρήγορη και συνεχή πρόσβαση σε διαφορετικές θέσεις παλετών.

Τα Συστήματα Αποθήκευσης Παλετών που σχεδιάστηκαν, προμηθεύτηκαν και κατασκευάστηκαν από τον Όμιλο STAMH στη 2η αποθήκη είναι πολύ μεγαλύτερα. Παρέχουν προσβάσιμη, οργανωμένη και ασφαλή αποθήκευση για περισσότερες από 10 970 παλέτες σε συνολική επιφάνεια 7 744 m2 σε αποθήκη συνολικού ύψους 11 m. Το κέντρο διανομής έχει 9 ράμπες φόρτωσης για φορτηγά και ρυμουλκούμενα, μία ράμπα φόρτωσης για μικρότερα ανυψωτικά μηχανήματα και μια ειδική ράμπα φόρτωσης για φορτηγά.

Τα νέα Συστήματα Αποθήκευσης Παλετών παρέχουν ήδη αποθήκευση για εναν τεράστιο αριθμό παλετοποιημένων φορτίων. Η επαγγελματική συμπεριφορά και ο καλός συντονισμός μεταξύ των ομάδων μηχανικών, συναρμολόγησης και logistics της STAMH και της MAXCOM, εξασφάλισαν την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του συστήματος εντός πλαισίων ελάχιστης προθεσμίας.

Μάθετε περισσότερα για τα διάφορά Συστήματα Αποθήκευσης Παλετών που μπορείτε να εφαρμόσετε. Μη διστάσετε να ανακαλύψετε, επίσης, διαφορετικές λύσεις των Αυτόματων Συστημάτων Αποθήκευσης και Μεταφοράς Παλετών από τον Όμιλο STAMH.