▷ Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αποθήκευσης και Ανάκτησης

Οι Αυτόματοι Κάθετοι Ανελκυστήρες και οι Οριζόντιοι Στροβιλόδρομοι αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια για την επιλογή προϊόντων και την εκπλήρωση των παραγγελιών, έχοντας πολύ υψηλή ικανότητα φόρτωσης.