Επιθεώρηση Ραφιών και Λοιπές Υπηρεσίες

Επιθεώρηση για οποιοδήποτε Αποθηκευτικό Σύστημα Ραφιών έχετε επιλέξει.
Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα βρούμε τη λύση στο πρόβλημα σας. Ζητήστε προσφορά
main image

Η ετήσια επιθεώρηση απαιτεί επαγγελματικά εκπαιδευμένους επιθεωρητές, ώστε να επιθεωρούν το Αποθηκευτικό Σύστημα Ραφιών που έχετε στην αποθήκη σας, σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαικές Νόρμες.

 Ο έλεγχος γίνεται συστηματικά σύμφωνα με ένα αναλυτικό πρωτόκολλο επιθεώρησης και στη συνέχεια τεκμηριώνεται με μία αναλυτική αναφορά. Η STAMH Service διαθέτει μεγάλη εμπειρία και μπορεί να σας συμβουλέψει όσον αφορά την διάταξη των ραφιών σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από εκπαιδευμένο και διαπιστευμένο επιθεωρητή και πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε δώδεκα μήνες. Μετά από αυτήν την επιθεώρηση, παρουσιάζεται μια επαγγελματική έκθεση που περιέχει την περιγραφή της γενικής κατάστασης της εγκατάστασης (δάπεδο, χρήση, διάταξη ανύψωσης, φορτίο) και μια επισκόπηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, ταξινομημένα σε κατηγορίες κινδύνου ανάλογα με τη σοβαρότητα της ζημιάς και τον επείγοντα χαρακτήρα της επισκευής.

Ο επιθεωρητής θα είναι σε θέση να ταξινομήσει και να αξιολογήσει ορισμένες μορφές ζημιάς και παραμόρφωσης (πρστατευτικά ραφιών, σύστημα πάκτωσης, σφάλεις δοκίδων, και δοκίδες).

Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα βρούμε τη λύση στο πρόβλημα σας. Ζητήστε προσφορά