Γενικοί Όροι

Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα βρούμε τη λύση στο πρόβλημα σας. Ζητήστε προσφορά

I. Γενικά

1.1. Τα επηρεαζόμενα μέρη

Χρήστης είναι οποιοσδήποτε επισκέπτης ή χρήστης του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου.
Η ιστοσελίδα (αναφέρεται και ως κάτοχοι) και το περιεχόμενό της είναι ιδιοκτησία της STAMH LTD.

 

1.2. Υποκείμενο

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων αυτού του ιστότοπου και των χρηστών του. Κάθε χρήστης του ιστότοπου πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες όρους και την ελληνική νομοθεσία. Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να αποδεχτούν τους όρους, θα πρέπει να σταματήσουν να επισκέπτονται τον ιστότοπο και να χρησιμοποιούν το περιεχόμενό του, διαφορετικά οι όροι θεωρούνται αποδεκτοί. Η χρήση του ιστότοπου, καθώς και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από τον χρήστη ως συνέπεια, άλλων ζημιών, πληρωμών ή διαφυγόντων κερδών αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για τις συνέπειες της αδυναμίας πρόσβασης στο περιεχόμενο του ιστότοπου. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του ιστότοπου ή των υφιστάμενων όρων από τον χρήστη, η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστότοπου μπορεί να απαγορευθεί ή να περιοριστεί χωρίς προειδοποίηση.

 

1.3. Ενημέρωση

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, την ευκαιρία να ενημερώνει τους χρήστες του σχετικά με τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις προϋποθέσεις προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων μέσω ενός σαφώς ορατού μηνύματος με συνδέσμους προς τα προαναφερθέντα. Η διάρκεια της συναίνεσης καθορίζεται από το κοινό, το είδος και το θέμα του ιστότοπου. Οι χρήστες έχουν πάντα τη δυνατότητα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους.

Είναι καθήκον του χρήστη να γνωρίζει και να ενημερώνεται σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο και η πολιτική απορρήτου υπόκεινται σε αλλαγές σε περίπτωση σφάλματος, διόρθωσης ή ανακρίβειας. Μετά από ένα γενικό σύνολο προσαρμογών, είναι δυνατό να ζητηθεί από τον χρήστη να συμφωνήσει ξανά με τις αλλαγές, ακόμη και αν η προηγούμενη συγκατάθεση εξακολουθεί να ισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και ενημέρωσης.

 

II. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται για χρήση μόνο για νόμιμους σκοπούς και ανήκει στους αντιπροσώπους του και σε τρίτα μέρη με τα οποία έχουν συναφθεί πρόσθετες συμφωνίες ή ζητείται άδεια να εργαστούν με το υλικό τους. Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση ή παροχή πληροφοριών ή τμημάτων του παρόντος δικτυακού τόπου, του κωδικού προγράμματος, του σχεδιασμού και της λειτουργικότητας τρίτων/συστημάτων χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών του περιεχομένου/δικτυακού τόπου. Εξαιρέσεις είναι δυνατές μόνο -εκ των νόμιμων επιβαλλόμενων πλαισίων- για προσωπική χρήση ή για ενημέρωση τρίτων σχετικά με το περιεχόμενο που παρέχει ο ιστότοπος, καθώς αυτό συμβαίνει χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των κατόχων περιεχομένου.

Ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας ή σχολίων καθώς και άλλες λειτουργίες του ιστότοπου για παραβίαση της λειτουργικότητας, της ακεραιότητας, του περιεχομένου και του σκοπού του ιστότοπου ή να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για συλλογή πληροφοριών ή αποστολή ψευδών μηνυμάτων εξ ονόματος και εκ των επαφών αυτού του ιστότοπου ή των χρηστών του.

 

III. Σύνδεσμοι, διαφημίσεις, και περιοχόμενο τρίτων μερών

Μπορεί να υπάρχουν υπερσύνδεσμοι / σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους, γραφικές εικόνες που παρέχονται από διαφημίσεις, χρήστες, καθώς και περιεχόμενο / περιεχόμενο τρίτων. Τα τελευταία δεν αποτελούν ευθύνη του ιστότοπου και δεν αποτελούν μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Το περιεχόμενο παρέχεται μόνο προς όφελος του χρήστη και δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τους τρέχοντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τέτοιο περιεχόμενο, το οποίο λόγω τεχνολογικού σφάλματος ή αλλαγής τρίτου μέρους δεν πληροί τις απαιτήσεις, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους επικοινωνίας που παρέχονται στον ιστότοπο.

Οι σύνδεσμοι τρίτων προς τον ιστότοπο επιτρέπονται σε περιπτώσεις που δεν παραβιάζουν την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του ιστότοπου και των ιδιοκτητών του. Εάν θέλετε να διαφημιστείτε, προσθέτοντας σε αυτόν τον ιστότοπο έναν σύνδεσμο από τη ιστοσελίδα / φυλλάδιό σας ή από άλλο μέσο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 
IV. Προσωπικά στοιχεία

Τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται για την απάντηση σε ερωτήματα που γίνονται από αυτόν, όπως βελτίωση ιστότοπου, επαφή με τον χρήστη, μάρκετινγκ και στατιστικούς σκοπούς, αποδοχή ερωτημάτων και αποστολή υπηρεσιών σε χρήστες κ.λπ.

Με την υποβολή μιας φόρμας επικοινωνίας / αιτήματος, ο χρήστης συμφωνεί να παράσχει τα δεδομένα που απαιτούνται για να επικοινωνήσει μαζί του. Τα σχόλια δεν έχουν ακριβή αιτία επειδή εξαρτώνται από το θέμα του ερωτήματος / αιτήματος και άλλους παράγοντες, όπως οι χρόνοι υποβολής και ούτω καθεξής. Εκτός από έκτακτες περιπτώσεις ή λόγω τεχνικής αδυναμίας, ο χρήστης θα λάβει απάντηση το συντομότερο δυνατό. Δεν θα δοθεί απάντηση εάν το περιεχόμενο του ερωτήματος είναι κακόβουλο, χυδαίο και παρόμοιο με αυτά.

Η πολιτική απορρήτου αποτελεί μέρος αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων για τον ιστότοπο προκειμένου να διακρίνεται και να υπογραμμίζεται σαφώς, σε σχέση με το νομικό πλαίσιο, το δικαίωμα του καταναλωτή να παρέχει προσωπικά δεδομένα.

 

V. Συμπεράσματα

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες μεταξύ των ιδιοκτητών του ιστότοπου και των χρηστών του ιστότοπου έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση σύγκρουσης με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Τμήματα του ιστότοπου ενδέχεται να έχουν πρόσθετους όρους χρήσης ή περιορισμούς πρόσβασης.

Για τυχόν ζητήματα που δεν διευθετούνται με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή την πολιτική απορρήτου μας, ισχύει η ελληνική  νομοθεσία.

 

VI. Αλλαγές σε όρους και προϋποθέσεις

Οι κάτοχοι του ιστότοπου διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους τρέχοντες όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν πιστεύετε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις του ιστότοπου έχουν παραβιαστεί, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους επικοινωνίας που αναφέρονται στον ιστότοπο.