Ρομποτικά Συστήματα Ταξινόμησης και Διαλογής

Πολυεπίπεδα Ρομποτικά Συστήματα Κιβωτίων, Αυτόματοι Οριζόντιοι Στροβιλόδρομοι (carousels), και Περιοχικά και Γραμμικά Ρομπότ.