Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα βρούμε τη λύση στο πρόβλημα σας. Ζητήστε προσφορά

Η προστασία των προσωπικών σας στοιχείων αποτελεί κύριο μέλημα της STAMH. Για τους σκοπούς της διατήρησης και της εγγύησης της ιδιωτικής σας ζωής ανά πάσα στιγμή, σε αυστηρή εφαρμογή των όσων ορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

ΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΠΕΛΑΤΕΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Με την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ("η ειδοποίηση", "η ειδοποίηση"), εμείς στον διεθνή όμιλο επιχειρήσεων STAMH ("εμείς", "μας", "STAMH") θέλουμε να ενημερώσουμε εσάς, τους επισκέπτες του παγκόσμιου ιστότοπου μας - https://stamh.com και των υποσελίδων του ανά χώρα ("ο ιστότοπος"), καθώς και να ενημερώσουμε τους πελάτες, τους εργολάβους ή/και τους προμηθευτές μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουμε εφαρμόσει για την προστασία τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία του Ομίλου STAMH με την οποία έχετε συνάψει σύμβαση ή έχετε υποβάλει ερώτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, του τηλεφώνου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο και στις υποσελίδες του που εξυπηρετούν τις διάφορες εταιρείες του Ομίλου STAMH.

Συγκεκριμένα, υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ("ΓΚΠΔ") των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

 

Χώρα

Domain

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βουλγαρία

https://stamh.com/bg

+359 700 42 111

office@stamh.com

Αυστρία

https://stamh.com

+43 660 261 8226

office@stamh.com

Σερβία & Βοσνία-Ερζεγοβίνη

https://stamh.com/rs/

+381 11 7493 541

+381 65 4053 051

office.rs@stamh.com

Ελλάδα

https://stamh.com/gr/

+30 211 199 28 33

office.gr@stamh.com

 

Ρουμανία και Μολδαβία

https://stamh.com/ro/

+4 0799 965 445

 office.ro@stamh.com

Ρωσία

https://stamh.com/ru/

+7 917 588 6703

office.ru@stamh.com

Κροατία

https://stamh.com

+385 98 880 491

office.hr@stamh.com

Ιταλία

https://stamh.com

+39 347 300 92 79

office.it@stamh.com

Νότια Μακεδονία και Αλβανία

https://stamh.com

+389 712 097 36

office.mk@stamh.com

 

Από την ειδοποίηση αυτή, θα λάβετε εκτενώς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR, τις ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες:

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε σχετικά με εσάς,

2. Για ποιους σκοπούς και σύμφωνα με ποιες νομοθετικές διατάξεις επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,

3. Το νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία,

4. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους,

5. Περίοδοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων,

6. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων,

7. Μέτρα που εφαρμόζει η STAMH για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤA ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όπως ορίζεται στον κανονισμό GDPR, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι:

"Κάθε πληροφορία η οποία σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή ένα ικανό ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο νοείται ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω ενός αναγνωριστικού στοιχείου, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, ψηφιακό αναγνωριστικό στοιχείο ή μέσω ενός ή περισσότερων παραγόντων που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική/πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω προσώπου."

 

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΆΣ

Στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ιστοτόπου, ενδέχεται να συλλέξουμε απευθείας από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες έχουν την ικανότητα να σας ταυτοποιούν ως άτομο:

- Η ταυτότητα σας: ονόματα, προσωπικός αριθμός ταυτότητας, στοιχεία των εγγράφων ταυτότητας, υπογραφή (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υπογραφής, εάν χρησιμοποιείται),

- Στοιχεία επικοινωνίας: μόνιμη/τοπική διεύθυνση- αριθμός τηλεφώνου- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

- Η κοινωνική (εργασιακή) σας ταυτότητα: λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε θέση κατέχετε σε εταιρεία όπου ενεργείτε ως εκπρόσωπος ή/και πρόσωπο επικοινωνίας για τον πελάτη, τον εργολάβο ή/και τον προμηθευτή μας,

- Η οικονομική σας ταυτότητα: στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για πληρωμές όπου είστε πελάτης, εργολάβος ή/και προμηθευτής μας,

- Πληροφορίες σχετικά με το ερώτημα, το σχόλιο, τη διαβούλευση ή την προσφορά που λάβατε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η STAMH, όταν οι εν λόγω πληροφορίες είναι τέτοιας φύσης ώστε να σας ταυτοποιούν ως άτομο.

- Πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη σας στον Ιστότοπο και τα αναγνωριστικά που δημιουργούνται για εσάς από τα cookies που τοποθετούνται στην τελική σας συσκευή: διεύθυνση ΙΡ, διαδικτυακά χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργήθηκαν από τα cookie τα οποία ενεργοποιήθηκαν/εφαρμόστηκαν κατά τη χρήση του ιστοτόπου, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων στον Ιστότοπο, τον αριθμό των μετατροπών κ.λπ.

Δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ("ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα") κατά την έννοια του κανονισμού που αφορούν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΎΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της (προ)συμβατικής σχέσης με εσάς ή με την εταιρεία που εκπροσωπείτε/για την οποία είστε ο ορισμένος υπεύθυνος επικοινωνίας, λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

- για να σας παρέχουμε εμπορικές πληροφορίες (προσφορά) σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η STAMH στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας της επιχείρησής της.

- να ανταποκρίνεται στα αιτήματα, τις ερωτήσεις και τα παράπονά σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της STAMH,

- για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας που απορρέουν από εκτελεσμένες συμβάσεις,

- να συμμορφωνόμαστε με νομικές, κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις (όπως στους τομείς του φορολογικού δικαίου και της λογιστικής), να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά πρότυπα και κανόνες και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα τοπικών ή ξένων ρυθμιστικών, κυβερνητικών ή δικαστικών αρχών,

- για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε, μεταξύ άλλων για εσωτερικούς σκοπούς, όπως έλεγχοι, έρευνες, αναλύσεις και μελέτες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις δραστηριότητές μας ή να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τις τάσεις και τη χρήση των υπηρεσιών μας,

- για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας σε περίπτωση νομικών διαφορών κατά τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων σχετικά με την εκτέλεση ή την καταγγελία σύμβασης που έχει συναφθεί μαζί σας ως πελάτη, εργολάβο ή/και προμηθευτή μας.

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους παραπάνω σκοπούς όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των διαύλων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής φόρμας ερωτήσεων στον Ιστότοπο.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της κύριας επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, η επεξεργασία αυτή είναι υποχρεωτική για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν θα μπορούσαμε να διεξάγουμε την επιχείρησή μας. Για παράδειγμα, εάν δεν μας δώσετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας, δεν θα μπορούσαμε να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας ή να σας παράσχουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή της. Σε άλλες περιπτώσεις, κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε εάν η παροχή των δεδομένων είναι απαραίτητη και ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση άρνησής σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς τα οποία επεξεργαζόμαστε σε σχέση με μια άλλη ομάδα σκοπών:

- για να σας ενημερώνουμε για τα τελευταία νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (άμεσο μάρκετινγκ), όταν εγγράφεστε ρητά μέσω του ιστοτόπου για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό μας δελτίο,

- τη βελτίωση των υπηρεσιών του ιστοτόπου και την παροχή εξατομικευμένου διαφημιστικού περιεχομένου μέσω των cookies, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της πρόσβασής σας στον ιστότοπο, ώστε να είναι ασφαλής και αδιάλειπτη η λειτουργία του, την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη και των προτιμήσεών σας σχετικά με το περιεχόμενο του ιστοτόπου, τη διασφάλιση της αδιάλειπτης αναπαραγωγής περιεχομένου βίντεο ή ήχου, την αποθήκευση των προτιμήσεών σας για τις ρυθμίσεις (σχετικά με τα cookies, τη γλώσσα του ιστοτόπου κ.λπ.).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των cookies στον Ιστότοπό μας στην Πολιτική Cookies.

Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Εάν αλλάξουμε τον σκοπό της επεξεργασίας, θα σας ενημερώσουμε αμέσως και θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, εάν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλη έγκυρη νομική βάση για αυτή τη νέα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR):

- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης,

- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για εμάς, για παράδειγμα στον τομέα της φορολογικής νομοθεσίας και της λογιστικής,

- όταν έχετε δώσει τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, για την τοποθέτηση cookies μάρκετινγκ και αναλυτικών cookies (προαιρετικά cookies).

Η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη μόνο στις περιπτώσεις που εξυπηρετεί τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, εκτός του πλαισίου της συναφθείσας σύμβασης, ενημερωτικού δελτίου, διεξαγωγή ερευνών, τοποθέτηση/εφαρμογή προαιρετικών cookies στη συσκευή σας κ.λπ.

Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με τη σύνταξη ελεύθερης μορφής επιστολής στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν υπάρχει άλλος λόγος που μας υποχρεώνει ή μας δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του προσώπου,

Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του έννομου συμφέροντός μας σε σχέση με τυχόν νομικές αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθεί εναντίον μας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των απολύτως απαραίτητων cookies στον ιστότοπο - άρθρο  6, παρ. 1, β. "στ" του κανονισμού GDPR.

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖOΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΣΑΣ ΔΕΔΟΜEΝΑ

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, η STAMH παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες ομάδες οργανισμών και σε τρίτους αποδέκτες:

- Κρατικές και τοπικές αρχές στις οποίες παρέχει προσωπικά δεδομένα σε σχέση με συγκεκριμένες και σαφείς νομικές υποχρεώσεις,

- τους παρόχους υπηρεσιών μας στον τομέα των λύσεων πληροφορικής για την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και την ασφάλεια πληροφοριών, τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους συμβολαιογράφους, τους δικαστικούς επιμελητές κ.λπ.,

- τους δικηγόρους, τους επαγγελματίες συμβούλους και τους ελεγκτές μας,

- οι πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης ή αποθήκευσης πληροφοριών, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς στην πολιτική μας για τα cookies,

- άλλα τρίτα μέρη μετά από εξουσιοδότηση και ρητή εντολή σας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, συνάπτουμε γραπτές συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με τις επιχειρηματικές οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, απαιτώντας από αυτές να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα παρέχουμε σε αυτούς τους προμηθευτές μας μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για να μας παρέχουν  τις συμφωνηθέντες υπηρεσίες, χωρίς να τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας για δικούς τους σκοπούς. Δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για να σας στείλουμε ανεπιθύμητες επικοινωνίες μάρκετινγκ, εκτός εάν έχετε δώσει την απαραίτητη συγκατάθεση για κάτι τέτοιο. Εάν λαμβάνετε ανεπιθύμητες επικοινωνίες μάρκετινγκ από επιχειρηματικές οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στη διεύθυνση επικοινωνίας ή στο email που αναφέρεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

Η STAMH δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι εξαιρέσεις είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω cookies και η αποθήκευση δεδομένων που συλλέγονται μέσω cookies σε διακομιστές cloud τρίτων παρόχων, όπως περιγράφεται ρητά στην Πολιτική μας για τα cookies, στην ενότητα "Μεταφορά δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης". Σε κάθε περίπτωση, για τους σκοπούς των εν λόγω διαβιβάσεων απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας, και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων σας έχουμε συνάψει τη συμφωνία που απαιτείται βάσει του κανονισμού GDPR με τους αναφερόμενους τρίτους.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η STAMH θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τις ακόλουθες περιόδους:

- 5 (πέντε) έτη όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στα έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Η περίοδος αυτή αρχίζει να τρέχει από την 01.01. (πρώτη Ιανουαρίου) του έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο λύθηκε η σύμβαση ή από την τελευταία επαφή που έγινε μαζί σας.

- Δεν θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο για εκκρεμή δικαστική ή διοικητική διαδικασία ή διαδικασία υπό διερεύνηση καταγγελίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί εναντίον μας.

- Μέχρι τη λήξη των σχετικών νόμιμων προθεσμιών σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης εταιρείας του ομίλου STAMH,

- 2 (δύο) έτη από τη λήψη της ρητής συγκατάθεσής σας, όσον αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης βάσει της ρητής, ενημερωμένης συγκατάθεσής σας.

Ορισμένες από τις περιόδους διατήρησης εξαρτώνται από τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης εγγράφων και πληροφοριών για ορισμένες ελάχιστες ή μέγιστες περιόδους βάσει της φορολογικής, λογιστικής ή άλλης ειδικής νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασης της σχετικής εταιρείας του ομίλου STAMH. Στην περίπτωση τέτοιων υποχρεωτικών εθνικών νομικών διατάξεων, θα ισχύει η περίοδος διατήρησης που προβλέπεται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της σχετικής εταιρείας του ομίλου STAMH.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, ενώ αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

- Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν - μπορείτε να ζητήσετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς,

- Το δικαίωμα να ζητήσετε από τη STAMH να διορθώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που δεν είναι πλέον ενημερωμένα,

- Το δικαίωμα να ζητήσετε από τη STAMH να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν - σε περιπτώσεις όπου υπάρχει καταγγελία/παράπονο/αναφορά που διερευνάται,

- Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - όταν αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον της STAMH, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή είναι απαραίτητη για νομικές αξιώσεις,

- Το δικαίωμα να ζητήσετε από τη STAMH να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή του κράτους μέλους που ισχύει για εμάς ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

Μπορούμε να αρνηθούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους: (i) προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση η οποία μας έχει επιβληθεί ή λόγους δημοσίου συμφέροντος, (ii) για λόγους δημόσιας υγείας.

Όλα τα παραπάνω αιτήματα θα προωθηθούν εάν υπάρχει τρίτος (παραλήπτης) που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Δικαιούστε, εφόσον θεωρείτε ότι έχει σημειωθεί παραβίαση του κανονισμού περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο α) βρίσκεστε και β) έχει την έδρα της η STAMH.

Επιπλέον, σε περίπτωση που βρίσκεστε εκτός ΕΕ, ενδέχεται να μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της τοπικής αρχής προστασίας δεδομένων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εφόσον ο κύριος τόπος εγκατάστασης της STAMH είναι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η επικεφαλής εποπτική αρχή για τους σκοπούς του GDPR (ΓΚΠΔ) είναι η Βουλγαρική Επιτροπή για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με διεύθυνση στη Σόφια, 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Τηλ: 02/91-53-519, 02/91-53-555, φαξ: 029153525, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@cpdp.bg και δικτυακός τόπος: www.cpdp.bg.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω οποιασδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου STAMH, μπορείτε να το κάνετε στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας που περιγράφονται παραπάνω σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας ένα ελεύθερης μορφής μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αίτημά σας στην αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που αναφέρεται παραπάνω με τη STAMH. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να δυσκολεύεστε, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια για την υλοποίηση των δικαιωμάτων σας στα στοιχεία επικοινωνίας με τη STAMH.

 

ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η STAMH θα επεξεργάζεται (συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί) τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε με τρόπο που να συνάδει με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR και τις υποχρεωτικές διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών των χωρών εγκατάστασης των σχετικών εταιρειών του ομίλου STAMH. Θα προσπαθήσουμε να διατηρούμε τις πληροφορίες όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και ενημερωμένες.

Δεν θα διατηρούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για περισσότερο χρόνο από όσο είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και για τους οποίους σας ενημερώνουμε εδώ.

Έχουμε λάβει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε κρυπτογραφημένη προστασία των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιούμε σύγχρονα προγράμματα προστασίας από ιούς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και περιορίζουμε την πρόσβαση μέσω κωδικών πρόσβασης και προφίλ. Επιπλέον, παρέχουμε φυσική προστασία των χώρων και των μέσων με το κλείδωμα των χώρων και των ντουλαπιών όπου αποθηκεύονται έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.