▷ Συστήματα Μεταφοράς (Ραουλόδρομοι)

Τα Συστήματα Μεταφοράς (Ραουλόδρομοι) αυξάνουν σημαντικά την παραγωγικότητα και επιταχύνουν όλες τις λειτουργίες στην αποθήκη, την βάση παραγωγής ή το κέντρο διανομής σας.

Τα συστήματα με Δυναμικούς Πολυλειτουργικούς Μεταφορείς της STAMH, μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των αποθηκών, της παραγωγής ή των κέντρων logistics, διανομής και διαλογής.

Ο κύριος σκοπός των Συστημάτων Μεταφοράς είναι να μειώσουν τον χρόνο μεταφοράς των προϊόντων μεταξύ του κέντρου παραλαβής και του κέντρου συλλογής ή αποθήκευσης.

Υπάρχουν συστήματα που εφαρμόζουν με ιμάντα, αλυσίδες ή μονάδες μεταφορών με κυλίνδρους. Τροφοδοτούνται από ηλεκτροκινητήρες.

Τα Συστήματα Μεταφοράς έιναι κατάλληλα όχι μόνο για μεγάλες αυτοματοποιημένες αποθήκες, αλλά και για μικρότερους χώρους. Συνδέονται μεταξύ τους τα κέντρα παραλαβής, οι χώροι χειρισμού υλικών, τα κέντρα αποστολής, τα ανυψωτικά μεχανήματα και οι γερανοί ή τα συστήματα αποθήκευσης.


Με ένα καλά σχεδιασμένο Αυτόματο Σύστημα Μεταφοράς Κιβωτίων και ένα Αυτόματο Σύστημα Μεταφοράς Παλετών, είναι δυνατό να επιτευχθεί σταθερή ροή προϊόντων - κάτι που έιναι πρακτικά αδύνατο με ένα χειροκίνητο σύστημα.

Οι αποστάσεις στην αποθήκη ή στο κέντρο διανομής μπορούν να καλυφθούν χρησιμοποιώντας διαφορετικές συσκευές και μονάδες μεταφοράς, ανάλογα με τις SKU. Τα συστήματα κατασκευάζονται συνήθως ακολουθώντας απαιτητικές προδιαγραφές όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την ταχύτητα και τη διαμόρφωση του συστήματος.

 

Ανακλύψτε περισσότερα και ζητήστε την προσφορά σας για:

Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα βρούμε τη λύση στο πρόβλημα σας. Ζητήστε προσφορά