05/07/2022

Υπάρχει τρόπος να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί ο ανεκμετάλλευτος χώρος στο κέντρο διανομής

Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ STAMH.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις intralogistics είναι πολλά παραπάνω από απλές αποθήκες. Παρέχουν 3PL, εκπλήρωση, αποθήκευση, αποστολή, συσκευασία, συναρμολόγηση παραγγελιών, και άλλες περίπλοκες υπηρεσίες. Κάθε κέντρο διανομής χρησιμοποιούν intralogistics για τη διαχείριση δεκάδων, εκατοντάδων, ακόμη και εκατομμυρίων SKU διαφορετικού μεγέθους, παρέχοντας αποθήκευση και διαχείριση προϊόντων σε διαφορετικούς πελάτες με πολύ ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε πώς αυτές οι αποθήκες αποτελούν και το βασικό στοιχείο στην αλυσίδα των logistics.

Η οργάνωση και η βελτιστοποίηση του χώρου, είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας. Τα κέντρα διανομής πρέπει να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στα picks που ζητηθούν. Δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν πολύτιμο κατακόρυφο χώρο.

Ένα από τα τελευταία έργα του Ομίλου STAMH στη Σερβία, για την κορυφαία εταιρεία 3PL – LogiStar, αποδεικνύει ότι υπάρχουν πολλές έξυπνες λύσεις, ικανές να παρέχουν βελτιστοποίηση χώρου. Τα λεγόμενα Αυτοφερόμενα Πατάρια είναι ένα από τα Εξειδικευμένα Συστήματα Αποθήκευσης που παρέχει ο Όμιλος STAMH, όταν οι εταιρείες χρειάζεται να διπλασιάσουν ή και να τριπλασιάσουν την ωφέλιμη επιφάνεια.

Τα νέα Συστήματα Αποθήκευσης στη Σερβία αποτελούνται από την κατασκευή ενός εξολοκλήρου νέου ορόφου σε μια έκταση 1284 m2 του κέντρου διανομής, επιτυγχάνοντας μια νέα, χρήσιμη επιφάνεια άνω των 2 500 m2. Το νέο Αυτοφερόμενο Πατάρι είναι υπερυψωμένο στα 3,4 μ. κάτω από τη δοκίδα του πρώτου ορόφου και έχει χωρητικότητα φόρτωσης 600 kg. ανά τετραγωνικό μέτρο. Βασίζεται σε 2 σκαλοπάτια για πρόσβαση στον υψηλότρο όροφο, αν και η νέα επιφάνεια είναι επίσης προσβάσιμη με ανυψωτικά μηχανήμτα.

«Ο νέος εξοπλισμός παρέχει στον πελάτη μας τη δυνατότητα να αποθηκεύει, να οργανώνει και να επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων από άποψη αποθέματος και όγκου, στην ίδια περιοχή» – όπως αναφέρει η ομάδα μηχανικών του Ομίλου STAMH.

Η ευελιξία των νέων Αυτοφερόμενων Παταριών είναι απαραίτητη. Η νέα επιφάνεια που δημιουργήθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά SKU διαφορετικού μεγέθους, διατηρώντας γρήγορη πρόσβαση στον υψηλότερο όροφο.

Μάθετε περισσότερα για τα Αυτοφερόμενα Πατάρια απο την STAMH, εδώ.