26/10/2021

Αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Η αποθήκευση και η διαχείριση αποθεμάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη βιομηχανία ηλεκτρονικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διαχείριση αποθεμάτων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων απαιτεί γρήγορη και ακριβή διαχείριση, καθώς και συμμόρφωση με ορισμένες συνθήκες ελεγχόμενου περιβάλλοντος (σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και πρωτόκολλα).

Ένα απροσδόκητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη βιομηχανία ηλεκτρονικών είναι η χρήση συστημάτων αυτόματου ελέγχου και αποθήκευσης. Επιτρέπουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών logistics οπως επίσης και πολύ πιο γρήγορες και καλές λειτουργίες!

Εδώ, μοιραζόμαστε ορισμένα προβλήματα που προκύπτουν απο τις λειτουργίες της αποθήκης και τις εργασίες στα κέντρα διανομής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, καθώς και τις αποφάσεις που μπορείτε να λάβετε για την επίλυσή τους:


Προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην αποθήκευση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Υπάρχουν δύο κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την αποθήκευση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και τις λειτουργίες logistics: η λειτουργική τους διαχείριση και οι ειδικές απαιτήσεις τους για ασφαλέστερη αποθήκευση.

 

  •  Όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση, τα προβλήματα προκαλούνται από την εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων και το μικρό τους μέγεθος. Η διαχείριση πολλών διαφορετικών αντικειμένων ή SKU οδηγεί σε δυσκολίες και καθυστερήσεις στην διαδικασία "picking", καθώς οι χειριστές αναζητούν κάθε μεμονωμένη θέση SKU στην αποθήκη. Αυτό το πρόβλημα απαιτεί νέες προσεγγίσεις για ταχύτερη και ευκολότερη ανάθεση, διαφορετικά, η συνέπεια θα ήταν μια υπερβολική καθυστέρηση σε ολόκληρη την αλυσίδα λειτουργιών και προμηθειών.

 

  • Οι αποθήκες με ελεγχόμη θερμοκρασία είναι πολύ σημαντικές όταν πρόκειται για την πρόληψη της φθοράς των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Τρεις κύριες πτυχές εξετάζονται σε αυτό το άρθρο: η υγρασία - ειδικά για τα εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα υγρασία, η θερμοκρασία και η σκόνη.


Οι παραπάνω πτυχές επηρεάζουν την ποιότητα κάθε ηλεκτρονικού υλικού. Γι' αυτό, αυστηρά πρότυπα όπως το IPC / JEDEC J-STD-033B.1 ορίζουν απαιτητικές μεθόδους συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των εξαρτημάτων που είναι ευαίσθητα στην υγρασία, ενώ το πρότυπο ISO 14644 αναφέρεται στα απαιτούμενα επίπεδα καθαρότητας αέρα.


Πώς ακριβώς οι καινοτόμες λύσεις των Κάθετων Μονάδων Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα, μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην αποθήκευσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Λύσεις των κατακόφυρων μονάδων αποθήκευσης και η ανάθεση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων: Χάρη στην αρθρωτή κατασκευή τους, τα Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αποθήκευσης και Ανάκτησης προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη, χρησιμοποιώντας τον διαθέσιμο κατακόρυφο χώρο – μπορούν να εξοικονομήσουν έως και το 90% της επιφάνειας της αποθήκης.

Η αποθήκευση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων είναι ασφαλέστερη και ευκολότερη – Οι Αυτόματες Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα, με δίσκους παραγγελιοληψίας είναι απόλυτα κατάλληλες για αποθήκευση και διανομή πολλών προϊόντων με διαφορετικούς τύπους, βάρη και μεγέθη. Οι τελευταίες καινοτομίες παρέχουν δυναμικό έλεγχο ύψους κάθε δίσκου παραγγελιοληψίας (δηλαδή προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος των αντικειμένων που φέρει) και αυτόματος έλεγχο βάρους.

 

Η αποθήκευση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε κλειστά αυτοματοποιημένα συστήματα επιλύει άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση υλικών αυτού του τύπου

  • Σκόνη: μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, αλλά τα συστήματα αυτόματης αποθήκευσης ή προσωρινής αποθήκευσης δίσκου παραγγελιοληψίας είναι κλειστά συστήματα, αποτρέποντας έτσι τη μόλυνση των αποθηκευμένων εξαρτημάτων από την σκόνη.

  • Ασφάλεια: Η ασφάλεια του χειριστή διασφαλίζεται από τη δυνατότητα προσθήκης συστήματος ελέγχου ESD (ηλεκτροστατική εκφόρτιση), απαραίτητο κατά την εργασία με ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

  • Πειβάλλον: Υπάρχουν 3 κύριες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο του περιβάλλοντος, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στα Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αποθήκευσης και Ανάκτησης, διευρύνοντας έτσι περαιτέρω τους τομείς εφαρμογής τους.

 

Ελεγχόμενη θερμοκρασία:

Τα συστήματα κάθετων μονάδων αποθήκευσης με ανελκυστήρα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την ιδανική λύση για την αποθήκευση ευαίσθητων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, που απαιτούν ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας. Η τεχνολογία Climate Control καθιστά δυνατή τη διατήρηση ενός εύρους θερμοκρασίας από + 2 ° C έως + 25 ° C (± 1 ° C), με μέγιστη υγρασία έως και 50%.

Ελεγχόμενη καθαρότητα:

Στην περίπτωση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που είναι ευαίσθητα στη σκόνη, είναι απαραίτητο να εργάζεστε σε καθαρούς χώρους για να αποτρέψετε τη μόλυνση από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι τεχνολογίες καθαρού δωματίου πληρούν τα αυστηρά πρότυπα ISO 14644, κατηγορίας 7 και 8.

Ελεγχόμενη ατομοσφαιρική ρύπανση (σκόνη):

Όταν εργάζεστε με υλικά που έιναι ευαίσθητα στην υγρασία, είναι απαραίτητο να διατηρείτε την υγρασία κάτω από ένα ορισμένο όριο για να αποτρέψετε την καταστροφή των αποθηκευμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Τα ειδικά συστήματα Dry, ενσωματωμένα στα Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αποθήκευσης και Ανάκτησης είναι ειδικά σχεδιασμένα για να εγγυώνται την  σχετική υγρασία κάτω από 5%, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή αποθήκευση ακριβών και ευαίσθητων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.