26/08/2021

Αυτοματισμός και η διαφορά ανάμεσα στην τεχνολογία των στροβιλόδρομων (carousel) και των μονάδων αποθήκευσης με ανλκυστήρα

Αν είστε γνώρισμος με τον όρο “Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα”, πιθανώς να τον έχετε ακούσει και ώς κάθετο στροβολίδρομο (carousel)...αλλά δεν είναι το ίδιο.


Υπάρχει διαφορά μεταξύ των Κάθετων Μονάδων Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα και του κάθετου στροβιλόδρομου (carousel)?

Οι Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσςη με Ανελκυστήρα, είναι μια προηγμένη εφαρμογή, με την ίδια λειτουργία. Τα Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αποθήκευσης και Ανάκτησης είναι η ιδανική λύση όταν η αποθήκη έχει ψηλά ταβάνια - πάνω από 3 μέτρα.

Η ιδέα πίσω από τις σύγχρονες Αυτόματες Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα είναι να βελτιστοποιήσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάθεσης όταν πρέπει να αποθηκεύσετε και να ανακτήσετε μεγάλο αριθμό μικρού και μεσαίου μεγέθους, μη παλετοποιημένων προϊόντων.

Πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των Αυτόματων Κάθετων Μονάδων Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα και των Κάθετων Στροβιλόδρομων (carousel). Γιατί λοιπόν, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αποκαλούν τις Αυτόματες Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα ως Κάθετους Στροβιλόδρομους (Carousel);

Ο λόγος είναι ότι οι Κάθετοι Στροβιλόδρομοι (carousel) έγιναν γνωστοί την δεκαετία του '50 του περασμένου αιώνα. Οι Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα εισήχθησαν αργότερα, ως μια σημαντικά βελτιωμένη έκδοση του καρουζέλ, αλλά ο παλιός όρος εξακολουθεί να αποτελεί μέρος του λεξιλογίου, λόγω της παρατεταμένης χρήσης του στο παρελθόν. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ των Κάθετων Μονάδων Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα και του Κάθετου Στροβιλόδρομου, τις οποίες θα συνοψίσουμε εδώ:

 

  • Οι Κάθετοι Στροβολόδρομοι (carousel) αποθηκεύoυν τα προϊόντα σε δίσκους παραγγελιοληψίας, συνδεδεμένους σε μια περιστρεφόμενη αλυσίδα. Όπως μια ρόδα, το carousel μεταφέρει αντικείμενα με παρόμοιο ή ίδιο μέγεθος και βάρος. Σε αντίθεση με το carousel, οι Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα χρησιμοποιούν δίσκους παραγγελιοληψίας που κινούνται ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας καινοτόμο σύστημα ανύψωσης.

 

  • Στην περίπτωση του Κάθετου Στροβιλόδρομου (carousel), το βάρος των αντικειμένων στον δίσκο παραγγελιοληψίας πρέπει να είναι ισορροπημένο και ομοιόμορφα κατανεμημένο. Σε αντίθεση με το καρουζέλ, οι δίσκοι παραγγελιοληψίας των VLM είναι ανεξάρτητοι και δεν απαιτείται εξισορρόπηση βάρους. Τα προϊόντα αποθηκεύονται και ανακτώνται πολύ πιο γρήγορα, επειδή οι δίσκοι παραγγελιοληψίας μπορούν να μετακινηθούν ανεξάρτητα.

 

  • Τα επίπεδα στους Κάθετους Στροβιλόδρομους (carousel) δεν είναι ρυθμιζόμενα, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια πολύτιμου κατακόρυφου χώρου. Οι Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσης με Ανελκυστήρες διαθέτουν δίσκους παραγγελιοληψίας που ρυθμίζονται στο ύψος των προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, μικρά και μεγάλα αντικείμενα διανέμονται σε διαφορετικούς δίσκους παραγγελιοληψίας, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση του χώρου στο μηχάνημα.

 

 

  • Οι Κάθετοι Στροβιλόδρομοι (carousel) απαιτούν όλες οι μονάδες αποθήκευσης να κινούνται συνεχώς για να μπορούν να αφαιρέσουν το επιθυμητό προϊόν - αυτό σπαταλά υπερβολική ενέργεια. Οι Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσης με Ανελκυστάρα δεν έχουν τέτοια απαίτηση, οι δίσκοι παραγγελιοληψίας κινούνται ανεξάρτητα, και μόνο ο απαιτούμενος δίσκος παραγγελιοληψίας φτάνει στην πόρτα ή στον χώρο "picking".

 

  • Αν και οι Κάθετοι Στροβιλόδρομοι (carousels) εξακολουθούν να παράγονται, θεωρούνται απαρχαιωμένη τεχνολογία. Εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μια βελτίωση λύση σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες αποθήκευσης, αλλά όχι σε σχέση με τη σημαντικά βελτιωμένη έκδοσή τους, δηλαδή τα συστήματα VLM.

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι αν ψάχνετε για Αυτόματα Συστήματα Αποθήκευσης και Μεταφοράς Παλετών, είναι πιο πιθανό να αναζητήσετε Κάθετες Μονάδες Αποθήκευσης με Ανελκυστήρα. Αυτή είναι η βέλτιστη λύση για αποθήκες με ψηλά ταβάνια. Για αποθήκες με χαμηλά ταβάνια, κάτω από 2,5 μέτρα, η πιο κατάλληλη λύση είναι οι Αυτόματοι Οριζόντιοι Στροβιλόδρομοι (carousel).