Sistemi za skladištenje konfekcije
Sistemi za skladištenje konfekcije

Primena

Sistemi konvejera za skladištenje konfekcione robe mogu biti konfigurisani tako da se pomoću njih skladišti bilo koji tip robe koja visi i može biti dizajniran prema bilo kom zahtevu po pitanju slobodnog prostora. Ovaj automatizovani sistem odlaganja i povraćaja robe takođe može biti korišćen za upravljanje drugih visećih materijala kao što su razni alati za štampu, umetnički predmeti za muzeje i drugi predmeti koji zahtevaju precizno skladištenje i povraćaj prema trenutnom zahtevu.

Prednosti

  • Visok stepen iskorišćenosti prostora zbog malog radijusa skretanja i mogućnosti lakog savladavanja visinskih razlika
  • Traka koja se montira uz pomoć zavrtnjeva, bez potrebe za zavarivanjem, čini procese instalacije i modifikacije veoma lakima i jeftinima.

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima