Konzolni nosači – Kantileveri
Konzolni nosači – Kantileveri

Savršeno rešenje za skladištenje izdužene robe različite težine. Lako se prilagođava i menja prema različitim visinama i tipovim proizvoda.

Primena

Kantileveri predstavljaju idealno rešenje za skladištenje dugačkih predmeta kao što su grede, profili, cevi, drvo za građu i sl. Ovaj način skladištenja dozvoljava da se roba transportuje viljuškarom, mobilnim kranovima, skladišnim dizalicama i sl. Ova vrsta sistema se bira u zavisnosti od tereta koji će se uskladištiti (uglavnom od dimenzija i težine)  ili na osnovu visine samog skladišta.

Sistem se sastoji od kolona sa vertikalnim gredama i jednom ili dve horizontalne grede u osnovi kako bi obezbedili stabilnost. Više konzolnih nosača – ruku se montira na koje se postavlja sam teret. Ove kolone se prave od toplo-valjanih metalnih greda u dužinama koje omogućavaju lako uklapanje. Štaviše, dizajn dozvoljava da se teret postavi na samo jednoj ili na obe strane konstrukcije. 

Prednosti

  • Mogućnost skladištenja srednje teških do veoma teških tereta
  • Jednostavna i snažna konstrukcija
  • Svi elementi se lako međusobno uklapaju što omogućava odličnu mobilnost
  • Kako bi se povećao kapacitet raspoloživog prostora, Kantilever sistem se može postaviti na mobilne baze
  • Cela konstrukcija se pomera uz pomoć motora i kreće se po šinama koje su ugrađene u pod. Ove baze obuhvataju razne upravljačke sisteme i bezbednosni sistem kako bi ispunili potrebe klijenata
  • Ovaj skladišni sistem je dizajniran da skladišti dugačke predmete, kao i predmete kojima se može rukovati ručno, upotrebom viljuškara ili nekog drugog prikladnog sistema za podizanje.

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima