Višespratni polični sistem
Višespratni polični sistem

Višespratni polični sistemi su idealna rešenja pomoću kojih je moguće jednu slobodnu površinu iskoristiti više puta

Primena

Važnost maksimalnog iskorišćenja slobodnog prostora u magacinu zahteva rešenja koja bi omogućila pristup višim nivoima. Jedno od rešenja predstavlja instalaciju visokoreganih blokova sa jednim ili više prolaza. Pristup višim nivoima sistema je omogućen montažom stepeništa na prikladnim mestima sa stanovišta funkcionalnosti i bezbednosti. Kao dodatak stepeništima liftovi za osoblje ili za robu mogu biti predviđeni.

Različite kombinacije omogućavaju adaptaciju bilo kojim karakteristikama skladišta i zahtevima u pogledu pristupačnosti, bezbednosti i ergonomije. Postoji nekoliko mogućnosti prilikom odabira lokacije za stepeništa: sa strane, na čelu, u centru sistema i između dva regala.

Prednosti

  • Optimizacija prostora
  • Maksimalna iskorišćenost raspoložive visine skladišta
  • Kombinacija sa drugim skladišnim sistemima

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima