M7 polični sistem
M7 polični sistem

Skladišni sistemi za komisioniranje zasnovani na principu “čovek ka robi”, dizajniran za predmete srednje težine i veličine.

Primena

Skladišni sistemi za ručno komisioniranje proizvoda koji rade po principu “čovek ka robi”. Polični sistem se sastoji od vertikalnih ramova, greda i panela ili potpora za police koje se oslanjaju na grede. Ovaj sistem je idealan za skladištenje teških ili rasutih proizvoda. Dodaci se prilagođavaju uskladištenim proizvodima.

Prednosti

  • Mogućnost skladištenja srednje teških i teških predmeta
  • Mogućnost izgradnje poličnog sistema visine i do 20m
  • Mogućnost izgradnje jednog ili više višespratnih poličnih sistema kako bi se obezbedio pristup višim nivoima
  • Laka montaža
  • Izuzetna mobilnost
  • Širok spektar komponenata prilagodljivim potrebama klijenta

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima